• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Stap dichter bij voorkomen dubbele belastingheffing

Stap dichter bij voorkomen dubbele belastingheffing

Goed nieuws: burgers en bedrijven, die voor hetzelfde inkomen of kapitaal worden belast in verschillende lidstaten, kunnen vanaf 1 juli 2019 aankloppen bij een Europese arbitragecommissie. De commissie treedt in dit geval op als ‘onafhankelijke scheidsrechter’ en grijpt in als een conflict over dubbele heffingen niet binnen twee jaar is opgelost.

Deze verandering is het gevolg van een overleg, dat afgelopen maand in Brussel plaats vond, tussen EU-ministers van Financiën. EU-commissaris Pierre Moscovici (belastingen) gaf aan dat er enkel tussen ondernemingen en belastingdiensten jaarlijks al zo’n 900 geschilprocedures over dubbele heffingen plaatsvinden. Hiervoor is naar schatting ruim 10 miljard euro nodig. Daarnaast duren zulke procedures vaak vrij lang, zonder een eind in zicht.

Echter kunnen niet alleen ondernemingen, maar ook EU-burgers met dubbele taxatie te maken krijgen. Dit kan het geval zijn wanneer zij in verschillende EU-landen werken of wonen, of een huis in het buitenland hebben. De richtlijn hiervoor moet door het EU-parlement worden goedgekeurd.

Eric Wiebes, Staatssecretaris van Financiën, reageerde erg positief op de verandering. Hij liet het volgende weten: “Landen in de EU hebben niet alleen de plicht om belastingontwijking tegen te gaan, maar ook om dubbele belastingheffing te voorkomen. Nederland heeft zich jarenlang ingezet voor betere geschilbeslechting bij dubbele belastingheffing. Dat hebben we vandaag eindelijk binnengehaald."

Bron: De redactie. "Europese Arbitragecommissie Dubbele Belastingheffingen." Accountantweek.nl. May 23, 2017.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024