• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Schenkingsvrijstelling 2017

Schenkingsvrijstelling 2017

De staatssecretaris heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat ook degene die in 2015 en 2016 al hebben geschonken, in 2017 recht hebben op de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning van € 100.000.

De jaarlijkse vrijstelling voor een schenking door een ouder aan een kind (€ 5.304 in 2016), kan volgens de staatssecretaris in 2016 vervangen worden door de algemene hoge vrijstelling (voor 2016 € 25.449) of door de hoge vrijstelling voor een dure studie of voor een eigen woning ( € 53.016 in 2016). Voor de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning, die ingaat in 2017, geldt hetzelfde. In beginsel kan er geen beroep worden gedaan op deze vrijstelling als er al gebruik is gemaakt van een hoge vrijstelling door het kind voor een schenking van de ouders, tenzij wordt voldaan aan één van de uitzonderingen die in het overgangsrecht zijn opgenomen.

In het jaar 2013 en 2014 was het voor iedereen mogelijk om eerdere schenkingen gedaan voor de eigen woning, aan te vullen tot de voor die jaren geldende verhoogde vrijstelling van € 100.000. Dit gaat op grond van het voorgestelde overgangsrecht ook gelden voor personen die in 2015 en 2016 gebruik maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning (voor 2016 € 53.016). In de jaren 2017 en 2018 kunnen zij bij een schenking voor de eigen woning nog een vrijstelling toepassen tot het bedrag, waarmee de met ingang van 2017 geldende vrijstelling voor de eigen woning, de huidige verhoogde vrijstelling van € 53.016 (bedrag 2016) te boven gaat. De Staatssecretaris geeft aan dat het overgangsrecht daarmee zodanig wordt vormgegeven dat eenieder de mogelijkheid krijgt of heeft gehad om vrij van schenkbelasting te schenken tot € 100.000 voor de eigen woning.

Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024