• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Ritten naar stadion zijn zakelijk

Ritten naar stadion zijn zakelijk

Belanghebbende, een bv, is een holding met werkzaamheden in de vastgoedwereld. Aan één van de directeuren is een auto ter beschikking gesteld. In de procedure is in geschil of de ter beschikking gestelde auto voor niet meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden is gebruikt.

Het gerechtshof Den Haag is van oordeel dat de bv met de overgelegde kilometeradministratie en verklaringen heeft doen blijken dat voor de jaren 2009 tot en met 2012 de door haar ter beschikking gestelde auto voor niet meer dan 500 kilometer privé is gebruikt.

Het Hof acht door de bv aannemelijk gemaakt dat zij business seats in het stadion en seizoenkaarten heeft aangeschaft om haar directeur in staat te stellen om contacten met (potentiële) klanten te leggen en te onderhouden. Het stadion zou namelijk uitsluitend bezocht worden op dagen waarop dit kon. De bv heeft aannemelijk gemaakt dat de ritten naar het stadion in overwegende mate zakelijke doeleinden dienden. Deze ritten dienen bij de berekening van het aantal privékilometers buiten beschouwing te blijven.

De inspecteur stelt vergeefs dat de bv verband moet aantonen tussen een bepaald bezoek aan het stadion en een specifieke zakelijke transactie. Deze vergaande verzwaring van de bewijslast volgt niet uit de wet. Het beroep van de inspecteur is ongegrond.

Bron: ECLI:NL:GHDHA:2017:1795 (Gerechtshof Den Haag 27 juni 2017).

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024