• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Rentevergoeding niet negatief in 2017

Rentevergoeding niet negatief in 2017

In geval van een individuele wettelijke waardeoverdrachten is de overdragende pensioenuitvoerder rente verschuldigd aan de ontvangende pensioenuitvoerder. Deze rentevergoeding is gebaseerd op het U-rendement. Voor 2017 is het U-rendement waarmee gerekend zou moeten worden negatief (-0,08%). De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben hierover overleg gevoerd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, omdat het niet duidelijk was hoe moet worden omgegaan met deze bijzondere situatie.

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haalden aan dat in het Besluit Uitvoering Pensioenwet staat dat de overdragende uitvoerder rente is verschuldigd aan de ontvangende uitvoerder, en niet andersom. Hierdoor kwamen zij tot de conclusie dat de rente in kwestie niet negatief kan zijn. Dit betekent dat er in 2017 moet worden gerekend met een rentepercentage van 0%.

Bron: "Geen Negatieve Rentevergoeding bij Waardeoverdrachten in 2017." Pensioen Federatie. February 06, 2017. Accessed March 01, 2017.

Categorie├źn : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024