• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Renteaftrekbeperkingen Vennootschapsbelasting

Renteaftrekbeperkingen Vennootschapsbelasting

In 2017 zullen de renteaftrekbeperkingen van artikel 10a Wet VpB 1969 en artikel 15ad Wet VpB worden aangescherpt. Artikel 10a ziet op de renteaftrekbeperkingen op leningen aan verbonden lichamen en artikel 15ad op overnameschulden.

De aanscherping van de regels rondom artikel 10a houdt in dat voortaan ook een samenwerkende groep aandeelhouders als een verbonden lichaam kan worden aangemerkt. Dit brengt met zich mee dat er in dat geval ook een rentaftrekbeperking kan worden toegepast.

Verder ziet de aanscherping van de regels op het aanpakken van zogenaamde ’debt push down’ structuren. Bij deze structuren wordt een lening doorgeschoven naar de overgenomen vennootschap, waardoor de renteaftrekbeperking van artikel 15ad niet van toepassing is. Op grond van de nieuwe regeling wordt de wet zodanig aangepast dat de renteaftrekbeperking voortaan wel van toepassing is.

Verder komen er regels die zien op de 60%-financieringsregel van overnameholdings. Deze regels houden in dat de financiering in het jaar van overname maximaal 60% mag bedragen en dat in de opvolgende jaren dit moet worden afgebouwd tot 25%. Door de overgenomen vennootschap na die periode onder een nieuwe vennootschap te hangen, wordt bewerkstelligd dat opnieuw kan worden begonnen op het 60%-niveau. De nieuwe regels zorgen ervoor dat overnameholdings deze regel niet steeds opnieuw kunnen toepassen.

Bron: "Enkele Wijzigingen Van Specifieke Renteaftrekbeperkingen in De Wet Vpb 1969." Overheid.nl. Accessed September 21, 2016.

Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024