• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Privévermogen erfgenaam voortaan beter beschermd

Privévermogen erfgenaam voortaan beter beschermd

Een betere bescherming van het privévermogen van een erfgenaam wordt nader geregeld in het onlangs ingediend Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden.

Bent u erfgenaam, dan kunt u een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden. In het laatste geval bent u alleen met het geërfde vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap.

Bij zuivere aanvaarding bent u dat ook met uw privévermogen. U kunt al onbewust zuiver aanvaarden doordat u spullen van de erflater meeneemt of een schuld van de erflater erkent.

De regeling voor zuivere aanvaarding wordt nu zo aangepast dat daarvan pas sprake is als u goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers. Ook komt er een uitzonderingsclausule die uw privévermogen beschermt tegen onverwachte schulden van de nalatenschap.

Bron: Finovion 8 oktober 2015

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024