• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Prinsjesdag 2014

Prinsjesdag 2014

Het kabinet heeft haar begroting voor 2015 op tafel gelegd. Daarnaast krijgen we inzicht in enkele plannen voor de langere termijn waaronder de hervorming van het belastingstelsel. De loon- en inkomstenbelasting brengen per jaar € 52 miljard in het laatje van de overheid. Er bestaat alom consensus over de opvatting dat dit teveel is.

Onderstaand willen we u graag op hoofdlijnen informeren over de kabinetsplannen. Op voorhand kunnen we zeggen dat er geen ingrijpende wijzigingen zullen plaatsvinden.

Inkomstenbelasting

Verhoging tarief eerste schijf Het tarief in de eerste schijf van de loon-en inkomstenbelasting gaat iets omhoog. Voor belastingplichtigen tot de AOW leeftijd van 36,25% in 2014 naar 36,5% in 2015. Voor belastingplichtigen vanaf de AOW leeftijd van 18,35% in 2014 naar 18,60% in 2015. De tarieven van de overige schijven worden niet aangepast.

Algemene heffingskorting Deze heffingskorting, die geldt voor alle belastingplichtigen, is een korting op de te betalen inkomstenbelasting. De heffingskorting wordt in 2014 met 2% verminderd als het inkomen boven een vastgestelde inkomensgrens uitkomt. Dit afbouwpercentage wordt in 2015 verhoogd met 2,32% en voor 2016 met 3,32%. De inkomensgrens bedraagt momenteel € 19.645, de maximale afbouw bedraagt momenteel € 737.

Arbeidskorting Dit is een korting voor alle belastingplichtigen met inkomsten uit arbeid. Deze inkomensafhankelijke arbeidskorting wordt verhoogd met € 100. De arbeidskorting wordt minder naarmate het salaris hoger wordt. Deze afbouwgrens van de arbeidskorting wordt tot en met 2017 geleidelijk verhoogd.

Tarief box 2 inkomstenbelasting De tijdelijke verlaging voor inkomsten uit box 2 wordt ongedaan gemaakt. Het tarief gaat weer terug naar de gebruikelijke 25%.

Hypotheekrenteaftrek De hypotheekrenteaftrek mogelijkheid voor belastingplichtigen die na verkoop van hun woning een restschuld hebben, wordt verruimd van 10 naar 15 jaar.

Belastingvrij schenken in verband met de eigen woning Vanaf 1 januari 2015 wordt de belastingvrije schenking, ongeachte de (familie)relatie of de leeftijd, van € 100.000 in verband met de eigen woning teruggedraaid. Daarna geldt weer de reguliere schenkingsvrijstelling die inhoudt dat ouders eenmalig aan hun kinderen (tussen de 18 en 40 jaar) maximaal € 52.752 belastingvrij ter besteding aan hun eigen woning mogen schenken.

Pensioen De aftrekbaarheid van pensioenpremies wordt beperkt tot inkomens tot € 100.000.

Loonheffingen

Werkkostenregeling (WKR) Zoals eerder aangekondigd is vanaf 1 januari 2015 de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er zijn een aantal inhoudelijke wijzigingen bekend gemaakt. In onze volgende Tripost zullen we hier dieper op ingaan.

Indirecte belastingen De toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6% voor herstel en renovatie van woningen wordt verlengd tot 1 juli 2015.

Overige fiscale maatregelen Per 1 januari 2015 gaat de bestaande regeling voor aangiftebelastingen ook gelden voor de dividendbelasting. De nieuwe regeling treedt zonder overgangsrecht direct in werking.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024