• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Plan inkorting 3-jaarstermijn van de schenkingsvrijstelling eigen woning

Plan inkorting 3-jaarstermijn van de schenkingsvrijstelling eigen woning

De contouren van de aanpak om deze schenkingsvrijstelling eigen woning van € 106.671 uit te faseren, kristalliseren langzaam maar zeker uit.

In de Tripost van april 2022 berichten wij al over afschaffing van deze zogenoemde ‘jubelton’. In 2023 wordt de vrijstelling verlaagd tot het bedrag van de voor één kalenderjaar verhoogde vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen die niet aan bestedingsvoorwaarden is gebonden (in 2022: € 27.231).

Er waren nog enkele onduidelijkheden, zoals wat de afschaffing betekent voor de mogelijkheid om de schenkingsvrijstelling over drie jaren uit te smeren: het in het eerste jaar onbenutte deel van de vrijstelling kan in de daaropvolgende twee jaar alsnog worden benut.

De staatssecretaris geeft recentelijk aan hoe hij van plan is de spreidingsmogelijkheid uit te faseren. Deze spreidingsmogelijkheid wordt afgebouwd:

• Als de eerste schenking is gedaan in 2021, geldt nog dat deze over drie jaar kan worden gespreid. Dus uiterlijk in 2023 kan het laatste deel geschonken worden.
• Als de eerste schenking dit jaar, in 2022, wordt gedaan, is de spreidingsmogelijkheid beperkt tot twee jaar. Dit laatste betekent concreet dat een bij een schenking in 2022 onbenut gebleven deel van de vrijstelling van € 106.671 nog kan worden benut voor een schenking in 2023, maar niet meer voor een schenking in 2024.
• In 2023 wordt de hoge schenking al verlaagd. En dan vervalt ook de spreidingsmogelijkheid.

Omdat ook de spreidingsmogelijkheid nu al aangepakt gaat worden, is 2023 echt het laatste jaar dat deze nog deels gebruikt kan worden. Als het geld nu nog niet beschikbaar is, of er is nu nog geen woning, schenk dan dit jaar in elk geval alvast € 1 met gebruikmaking van die schenkingsvrijstelling, zodat de rest eventueel volgend jaar nog geschonken kan worden.

Categorieën : Tripost
Barbara Spauwen
Barbara Spauwen
Auteur

Barbara is verbonden aan Tripolis als senior consultant financial planning.

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024