• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Overeenkomst Nederland- Duitsland compensatieregeling grensarbeiders

Overeenkomst Nederland- Duitsland compensatieregeling grensarbeiders

Op 26 mei 2016 hebben Nederland en Duitsland een overeenkomst gesloten over de toepassing van de compensatieregeling die is opgenomen in het belastingverdrag 2012 tussen Nederland en Duitsland. De regeling geldt voor grensarbeiders die inwoner zijn van Nederland, loon verkrijgen uit Duitsland en dit loon in Duitsland mogen belasten. Het doel van de regeling is dat grensarbeiders eventuele aftrekposten in Nederland kunnen vergelden. Met ingang van 2016 is de compensatieregeling van toepassing.

Bij de berekening van de vermindering, die de in Duitsland werkende grensarbeiders kunnen krijgen op grond van de compensatieregeling, tellen Duitse sociale premies niet mee. De Duitse sociale premies zijn niet vergelijkbaar met de Nederlandse premie volksverzekeringen. Dit is in lijn met de toepassing van de compensatieregeling voor de grensarbeiders die in België werken.

Categorieën : Nieuws
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024