• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Ontwerpbesluit voor netto-pensioensparen

Ontwerpbesluit voor netto-pensioensparen

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jette Kleinsma heeft een ontwerpbesluit dat toeziet op de invoering van het ‘netto pensioen’ naar de Tweede Kamer gestuurd voor een nieuwe pensioenfaciliteit. De verwachte inwerkingtreding: 2015.

Per 1 januari 2015 wordt de pensioenopbouw gemaximeerd tot een inkomen van € 100.000. Voor het deel van het inkomen boven € 100.000 wordt met ingang van 1 januari 2015 een nieuwe spaarmogelijkheid op vrijwillige basis geïntroduceerd. Via een ‘netto pensioen’ kan een (aanvullende) oudedagsvoorziening worden opgebouwd.

De premie of inleg wordt betaald uit het netto-inkomen, vandaar de term ‘netto pensioen’. De waarde van de aanspraak op een netto pensioen vormt vrijgesteld vermogen in box 3. De premie is niet aftrekbaar in box 1 en de uit de aanspraak voortvloeiende uitkering wordt niet belast in box 1.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024