• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Ongenuanceerde discussie over belastingheffing van dga

Ongenuanceerde discussie over belastingheffing van dga

Stan Stevens, hoogleraar vennootschapsbelasting aan de Tilburg University, spreekt van een ongenuanceerde discussie als men spreekt over de disbalans tussen dga, werknemer en IB-ondernemer. De vergelijking is volgens Stevens niet zo zwart-wit. "Het arbeidsinkomen van de dga wordt net als voor werknemer progressief in box 1 belast en over zijn kapitaalinkopen betaalt hij VPB en het box 2- tarief. De politieke discussie daargelaten, kun je toch niet zeggen dat de dga bijna geen belastingen betaalt."

Stevens geeft ook aan dat het uitstel van belastingheffing voor de dga tegenwoordig aanzienlijk beperkt is en dat de dga geen pensioen meer kan opbouwen in de eigen BV.

In de discussie wordt de dga vergeleken met de werkgever en deze vergelijking vertoont hiaten volgens Stevens, want enkel de winst wordt vergeleken met het arbeidsinkomen van een werknemer en dat is appels met peren vergelijken.

Ook de stelling dat de dga zich over het algemeen een te laag loon uitbetaalt om zoveel mogelijk het box 1-tarief te ontwijken, trekt Stevens in twijfel. “Het beeld bestaat dat veel dga’s hun loon zo laag mogelijk vaststellen en zich standaard het minimaal vereiste bedrag van € 46.000 toekennen terwijl dit in feite hoger zou moeten zijn. En dus voeren we de discussie of dit gebruikelijk loon niet omhoog moet. Kijk je naar de winst die dga’s behalen dan lijkt mij die discussie helemaal niet nodig."

Bron: "Discussie over belastingheffing van dga te ongenuanceerd". Taxlive. Wolter Kluwer

Categorieën : Nieuws
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024