• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Omzetbelasting

Omzetbelasting

Verhoging lage btw-tarief Het lage btw-tarief wordt vanaf 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. Dit tarief wordt o.a. toegepast op voedingsmiddelen, geneesmiddelen en water.

Wijziging kleineondernemersregeling Per 1 januari 2020 wordt de kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door een door een facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling (OVOB). Ondernemers kunnen, net als bij de KOR, zelf kiezen of ze gebruik willen maken van de regeling. De kern van de nieuwe regeling is dat de ondernemer, die onder de omzetgrens (€ 20.000) blijft en ervoor kiest om de nieuwe regeling toe te passen, geen btw in rekening brengt aan zijn afnemers. Daar staat tegenover dat hij de btw, die andere ondernemers aan hem in rekening brengen, niet in aftrek kan brengen. Ondernemers, die voor toepassing van de nieuwe KOR kiezen, zijn als hoofdregel ontheven van het doen van btw-aangifte en de daarbij horende administratieve verplichtingen voor de door hen verrichte goederenleveringen en diensten in Nederland. De nieuwe regeling wordt ook toegankelijk voor niet-natuurlijke personen. Dit was bij de KOR niet het geval. Hierdoor kunnen nu, naast natuurlijke personen, bijvoorbeeld ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en bv’s, gebruikmaken van de bijzondere regeling voor kleine ondernemers.

Wijzigingen grensoverschrijdende digitale diensten aan consumenten Voor de wijzigingen in de grensoverschrijdende digitale diensten aan consumenten geldt het volgende: • Kleine ondernemers die in één EU-lidstaat zijn gevestigd zullen voor hun digitale diensten voortaan de btw in de eigen lidstaat verschuldigd zijn. Dit geldt alleen voor zover de grensoverschrijdende omzet van deze diensten onder een jaarlijkse drempel van € 10.000 blijft. De ondernemers kunnen er ook voor kiezen om de btw in de lidstaat van de consument te blijven voldoen. Deze keuze geldt voor minimaal twee kalenderjaren. • Voor ondernemers gelden bij grensoverschrijdende digitale diensten in het geval van het gebruik van de MOSS voortaan de factuurregels van de lidstaat van registratie. • Als de totale omzet voor de digitale diensten minder dan € 100.000 bedraagt, is voor de vaststelling van de plaats van de consument één bewijsstuk voldoende. Dit in tegenstelling tot het huidige vereiste van twee bewijsstukken. • De MOSS wordt toegestaan voor niet-EU-ondernemers, die wel in een lidstaat geregistreerd zijn voor de btw.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024