• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 gepubliceerd

Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de 1e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2015' beschikbaar gesteld. In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2015 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen. U kunt deze nu downloaden.

Meerdere uitgaven Bij de samenstelling van deze nieuwsbrief is de besluitvorming over een aantal nieuwe regelingen nog niet afgerond. Ook de tarieven en percentages voor 2015 zijn nog niet bekend. Er verschijnen daarom verschillende uitgaven van de nieuwsbrief. In elke uitgave staat naast nieuwe informatie ook alle informatie uit de vorige uitgave.

Onderwerpen nieuwsbrief In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

 1. Veranderingen in de werkkostenregeling
 2. Veranderingen in de gebruikelijkloonregeling voor aanmerkelijkbelanghouders
 3. Veranderingen in de premiekortingen jongere werknemers en in dienst nemen oudere werknemers
 4. Premievrijstelling oudere werknemers vervalt per 1 juli 2015
 5. 80%-regeling voor afkoop van levenslooptegoed heringevoerd
 6. 80%-regeling stamrechten vervalt
 7. AOW-leeftijd gaat omhoog naar 65 jaar en 3 maanden
 8. Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten
 9. Digipoort vervangt BAPI-kanaal en FOS-kanaal per 1 maart 2017
 10. Veranderingen in de heffingskortingen
 11. Pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) vervalt
 12. Pseudo-eindheffing backservices pensioenen vervalt
 13. Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk: contractonderzoek vervalt

Meer informatie: 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2015' gepubliceerd

Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024