• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Nieuwe wet betaalbare huur

Nieuwe wet betaalbare huur

De Tweede Kamer heeft op 25 april 2024 de Wet betaalbare huur goedgekeurd. Als de Eerste Kamer ook akkoord gaat, zullen veel verhuurders de huurprijzen moeten verlagen en aanpassen aan de nieuwe regels.

Doel
Het vinden van betaalbare huurwoningen is lastig. Huurprijzen stijgen, vooral in steden. De wet van minister Hugo de Jonge moet de huurmarkt eerlijker maken en prijzen beter afstemmen op de kwaliteit van de woning.

Belangrijkste veranderingen
• Huurprijzen van lage en middenhuurwoningen worden gemaximeerd volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS).
• Jaarlijkse huurverhogingen worden beperkt tot cao-loonstijging plus 1%.
• Huurprijsbescherming stijgt naar 186 WWS-punten (circa € 1.100), wat het aantal gereguleerde woningen vergroot.
• Energielabels beïnvloeden de maximale huurprijs sterker.

Gevolgen
De wet zorgt voor betaalbare middenhuurwoningen en voorkomt te hoge prijzen voor slechte woningen. Gemeenten controleren en handhaven de naleving. Verhuurders moeten transparanter zijn over de kwaliteit en huurprijs van hun woningen. De wet kan leiden tot gemiddeld € 190 lagere huur per maand voor 300.000 woningen. Inwerkingtreding is gepland op 1 juli 2024.

Dit kan voor verhuurders resulteren in:
• Lagere inkomsten en mogelijk minder rendement; denk aan het tijdig updaten van de financiële planning om de gevolgen duidelijk in kaart te brengen.
• Transparantie over woningkwaliteit en energielabels wordt verplicht en kan extra administratieve lasten met zich meebrengen.

Categorieën : Tripost
Barbara Spauwen
Barbara Spauwen
Auteur

Barbara is verbonden aan Tripolis als senior consultant financial planning.

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024