• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Nieuw arrest met nadelige gevolgen voor midden- en kleinbedrijf

Nieuw arrest met nadelige gevolgen voor midden- en kleinbedrijf

Artikel door Stan Spronck.

Op 22 februari 2018 heeft het Europese Hof van Justitie, gevestigd in Luxemburg, een arrest gewezen, waarin zij het Nederlandse fiscale eenheidsregime strijdig acht met EU-recht. Het arrest heeft in de fiscale wereld het nodige stof doen opwaaien vanwege de mogelijke grote gevolgen voor het bedrijfsleven. Volgens het Hof discrimineert de Nederlandse wetgeving rond renteaftrek onrechtmatig tussen Nederlandse en buitenlandse dochterondernemingen. Het arrest heeft als gevolg dat een belastingvoordeel (aftrekrecht van rentelasten) voor een Nederlandse moeder- en dochteronderneming, gevoegd in een fiscale eenheid, komt te vervallen. Voor het arrest mochten deze binnenlandse ondernemingen namelijk rentelasten en renteopbrengsten intern verrekenen, waardoor er minder belasting verschuldigd was. Het feit dat enkel binnenlandse ondernemingen dit belastingvoordeel konden effectueren en niet beperkt werden door een renteaftrekbeperking, is volgens het Hof discriminatoir met het EU-recht.

In een reactie op dit arrest kondigt de Staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, spoedreparatie wetgeving aan, welke met terugwerkende kracht vanaf 25 oktober 2017 moet gaan gelden. Deze spoedwetgeving heeft als gevolg dat het hierboven beschreven belastingvoordeel komt te vervallen en dat ondernemingen mogelijkerwijs geconfronteerd worden met hogere administratieve lasten, fiscale lasten en bovenal rechtsonzekerheid wat betreft de belastingdruk. Naast de gevolgen voor het bedrijfsleven wordt de staatskas ook getroffen, de beslissing van het Europees Hof levert de overheid een tegenvaller op van maximaal 400 miljoen euro.

Wij vrezen dat in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf en middelgrote ondernemingen getroffen worden door de nadelige gevolgen van het gewezen arrest. Het zijn immers voornamelijk de kleinere bedrijven, die nog niet volledig beseffen wat de gevolgen kunnen zijn van het arrest van het Europees Hof en de hiermee gepaard gaande reparatie wetgeving. Het is dus met name voor deze bedrijven verstandig om in de nabije toekomst de bedrijfsstructuur zorgvuldig onder de loep te nemen om de gevolgen van het vorige week gewezen arrest te inventariseren c.q. om te bezien of het ongunstige effect van de spoedmaatregelen afgewend dan wel beperkt kunnen worden. Duidelijkheid hieromtrent komt gedurende het tweede kwartaal van dit jaar, aangezien de staatssecretaris dan met nieuwe wetsvoorstellen komt. Wij wachten af!

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024