• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Nalatigheid bij echtscheiding zorgt voor misgelopen heffingskorting

Nalatigheid bij echtscheiding zorgt voor misgelopen heffingskorting

Opnieuw een interessante casus van gerechtshof Amsterdam. Het betreft een echtscheiding, waarbij er niet zorgvuldig met de administratie is omgegaan. Hierdoor liep de vrouw in kwestie een paar duizend euro heffingskorting mis. Wij leggen de situatie graag aan je uit.

In 2000 trouwen de man en vrouw, waarna ze in maart 2014 een echtscheidingsverzoek indienen. Ze laten een echtscheidingsconvenant opstellen waarin is opgenomen dat de man de woning in maart 2014 heeft verlaten en dat de woning in juni 2014 verkocht is. Ondanks dat de man uit de woning vertrekt, schrijft hij zich echter nog niet uit. De vrouw en hun drie kinderen blijven nog even in de woning, waarna ze in november 2014 verhuizen. Zij laten deze verhuizing wel vastleggen in de basisregistratie personen (BRP). Uiteindelijk verzoeken de nieuwe eigenaren van de woning de man om zich uit te schrijven. Dit gebeurt in maart 2015.

Bij de IB-aangifte van 2014 claimt de vrouw de alleenstaande ouderkorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De inspecteur weigert echter deze heffingskortingen toe te kennen. De heffingskortingen vereisen namelijk dat er sprake is van geen partnerschap, gedurende meer dan zes maanden. De inspecteur vindt dat er niet aan deze eis is voldaan. Volgens hem is de inschrijving van de ex-partner van de vrouw in de BRP hiervoor bepalend. De vrouw is het hier niet mee eens en vindt dat er juist gekeken moet worden naar de feitelijke situatie.

De rechtbank stelt vast dat er sprake was van fiscaal partnerschap tot het moment waarop de vrouw zich liet uitschrijven. Hiervoor zijn de in de wet opgenomen objectieve criteria leidend, en niet het feit dat de man de woning al in maart 2014 had verlaten. Gerechtshof Amsterdam bevestigt het oordeel van de rechtbank.

Al met al kunnen we concluderen dat het erg belangrijk is om, ook in zulke emotionele situaties, de administratie goed bij te houden. Zo voorkom je teleurstellingen op belastinggebied en kun je de financiële schade zo veel mogelijk beperken.

Bron: Gerechtshof Amsterdam. ECLI:NL:GHAMS:2018:3817. 23 Oct. 2018.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024