• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Modernisering btw- heffing in de EU

Modernisering btw- heffing in de EU

De Europese Commissie heeft op 7 april 2016 een actieplan bekend gemaakt om de heffing van btw in de EU te moderniseren.

Grensoverschrijdende transacties blijven onder de nieuwe regels in beginsel belast tegen de tarieven van de lidstaat van bestemming. De manier waarop de belastingen worden geïnd, gaat echter richting een meer fraudebestendig stelsel.

Verder wil de Europese Commissie (hierna EC) een EU- breed webportaal implementeren.

Later dit jaar stelt de EC maatregelen voor waarmee de bestaande instrumenten van lidstaten om informatie over btw- fraude en dergelijke uit te wisselen versterkt kunnen worden. De EC zal eind 2016 met een wetsvoorstel komen om de btw voor grensoverschrijdende e- commerce te moderniseren en te vereenvoudigen. Hierin zal onder meer worden voorgesteld dat voor elektronische publicaties dezelfde verlaagde tarieven gelden als voor fysieke publicaties. Ook zal de EC in 2017 een pakket vereenvoudigingsmaatregelen voor de btw presenteren om de groei van kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen en de grensoverschrijdende handel voor deze bedrijven te vergemakkelijken.

Tot slot wil de EC lidstaten meer flexibiliteit geven in het hanteren van normale en verlaagde btw-tarieven. Er zijn volgens de EC twee manieren om dit te bereiken (waarbij de huidige verlaagde nultarieven in stand blijven): • de lijst van goederen en diensten die in aanmerking komen voor verlaagde tarieven wordt op basis van de input van de lidstaten regelmatig herzien. Het minimumniveau van het normale tarief van 15% blijft daarbij behouden; • het afschaffen van de lijst van goederen en diensten die in aanmerking komen voor verlaagde tarieven. Maar deze optie vereist waarborgen om fraude en oneerlijke belastingconcurrentie op de geüniformeerde markt te voorkomen. Deze waarborgen leiden mogelijk tot hogere nalevingskosten voor bedrijven.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024