• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Minder pensioen door nieuw Duits belastingverdrag

Minder pensioen door nieuw Duits belastingverdrag

Tienduizenden senioren in Nederland, die in Duitsland hebben gewerkt, zullen minder pensioen ontvangen. Dit kan variëren van enkele tientjes tot een paar honderd euro netto. De reden hiervoor is een nieuw Duits belastingverdrag.

De in Nederland wonende gepensioneerden, die in Duitsland hebben gewerkt, gaan in Nederland belasting over hun pensioen betalen. Het gaat hierbij wel om een pensioen, lijfrente of sociale zekerheidsuitkering van in totaal meer dan € 15.000 per jaar. In Nederland loopt de heffing over het gehele pensioen op tot maximaal 52%. Uit berekeningen blijkt dat dit in veel gevallen leidt tot een fors hogere belastingdruk dan in de oude situatie het geval was.

Voormalig staatssecretaris van Financiën Frans Weekers zei hierover het volgende: 'Ik vind het belangrijk dat deze groep gepensioneerden de tijd krijgt om zich aan deze situatie aan te passen. Daarom wil ik voorzien in een overgangsregeling voor zes jaar om de gevolgen van deze overgang van het heffingsrecht geleidelijker te laten verlopen.'

Op pensioen, lijfrente en sociale zekerheidsuitkeringen is daarom tijdelijk (en onder bepaalde voorwaarden) een lager belastingtarief van toepassing. Het tarief wordt gedurende zes jaar stapsgewijs verhoogd.

Naar aanleiding van deze verandering zijn er Kamervragen aan de staatssecretarissen van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesteld. Gevraagd is onder andere of de uitspraak van toenmalig staatssecretaris Weekers uit 2014, dat senioren geen last van het belastingverdrag zouden hebben, correct is. Daarnaast is gevraagd of beide bewindslieden de mening delen dat mensen met een relatief klein in Duitsland opgebouwd pensioen onevenredig hard getroffen worden en wat hier eventueel tegen kan worden gedaan.

De Kamervragen moeten in beginsel voor 5 oktober 2017 door beide bewindslieden worden beantwoord.

Bron: "Kamervragen over pensioenen en het nieuwe Duitse belastingverdrag" Fiscanet. 24 augustus 2017.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024