• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Meer bekend over compensatie transitievergoeding

Meer bekend over compensatie transitievergoeding

De regeling compensatie transitievergoeding is gepubliceerd. Deze regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen.

Vaak ervaren werkgevers een drempel om een dienstverband, waarbij een werknemer langdurig ziek is, te beëindigen. Je ziet dit dan vaak overgaan in een “slapend dienstverband”, waarin deze werknemers toch in dienst worden gehouden, zonder salaris te ontvangen. Deze drempel wordt nu weggenomen door het invoeren van de regeling compensatie transitievergoeding.

Binnen deze regeling kunnen werkgevers, die een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan, vanaf 1 april 2020 compensatie van de transitievergoeding aanvragen. Ook werknemers, die in het verleden (vanaf 1 juli 2015) een arbeidsongeschikte werknemer hebben ontslagen, kunnen deze vergoeding aanvragen. De aanvraag dient maximaal zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding te geschieden. Voor vergoedingen uit het verleden (verstrekt tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) kan de compensatie nog vóór 1 oktober 2020 worden aangevraagd.

Wanneer de compensatieregeling ingaat, kun je een aanvraag doen. Het UWV vraagt om met deze aanvraag documenten mee te sturen, waarmee je aan kunt tonen dat het dienstverband beëindigd is. Omdat het natuurlijk pas in 2020 ingaat, is het nog niet bekend welke documenten precies nodig zijn voor de aanvraag. Wij raden je daarom aan om sowieso alle personeelsdocumenten en financiële documenten te bewaren. Het zou immers jammer zijn om door verlies van documenten de aanvraag niet te kunnen doen.

Bron: “Regeling Compensatie Transitievergoeding Gepubliceerd.” Rijksoverheid, Ministerie Van Algemene Zaken, 26 februari 2019.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024