• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Mag een werknemer die zich niet houdt aan coronaquarantaine ontslagen worden?

Mag een werknemer die zich niet houdt aan coronaquarantaine ontslagen worden?

Eind 2021 heeft de kantonrechter Gouda moeten antwoorden op deze vraag.

Feiten

In deze casus ging het om een vleesverwerkend bedrijf, welk bedrijf strenge coronamaatregelen had ingesteld voor alle werknemers teneinde een tijdelijke sluiting en alle andere negatieve gevolgen te voorkomen. De regels zijn in januari 2021 per mail aan de werknemers toegezonden.

Werknemer was in dienst sinds 1993. Werknemer volgde inmiddels al enige tijd een re-integratietraject waardoor hij aangepaste werkzaamheden uitvoerde. Werknemer ging in mei 2021 op vakantie naar Kaapverdië om zijn zieke vader te bezoeken (destijds code oranje en een thuisquarantaine van 10 dagen).

In de week van 3 mei 2021 vraagt de vrouw van werknemer om een extra week verlof voor werknemer. Werkgever ging ervan uit dat deze extra week bedoeld was voor de quarantaineperiode. Dit bleek echter niet het geval. Werknemer is op 13 mei 2021 vertrokken uit Kaapverdië en op 15 mei 2021 in Nederland aangekomen. Op 17 mei 2021 is hij op de werkvloer verschenen. Partijen hebben een gesprek gevoerd over de corona regels en het standpunt van werkgever dat werknemers zich aan de regels moeten houden. Werkgever heeft werknemer meteen geschorst voor 10 dagen, zonder doorbetaling van het loon, omdat hij zich bewust niet hield aan de landelijke quarantaine regels omtrent corona en hij zich ook niet heeft gehouden aan de binnen werkgevers bedrijf geldende regels.

Werkgever start vervolgens de ontbindingsprocedure op en vordert ontbinding op grond van de e- (verwijtbaar handelen werknemer), g- (verstoorde arbeidsverhouding) of i- grond (rest/combinatiegrond).

Overwegingen en beslissing kantonrechter

De kantonrechter erkent dat werknemer een fout heeft gemaakt door zich niet te houden aan de quarantaineregels. De stelling van werkgever dat werknemer tijdens het gesprek op 17 mei 2021 boos is geworden en heeft gezegd dat hij maling heeft aan de coronaregels, heeft werknemer voldoende gemotiveerd betwist.

De kantonrechter overwoog overigens dat indien werknemer wél boos zou zijn geworden, dat dan alsnog geldt dat van andere incidenten in een dienstverband van ruim 28 jaar geen sprake is. Hierdoor geldt dat het niet houden aan de coronaregels niet heeft geleid tot een situatie waarin in redelijkheid van werkgever niet meer kan worden gevergd om het dienstverband met werknemer voort te laten duren. Hierbij is, behalve de duur van het dienstverband, ook van belang dat werknemer na afloop van het gesprek op normale wijze naar huis is gegaan om thuisquarantaine te houden. Daarnaast is van belang dat zijn kortdurende aanwezigheid op het werk niet tot besmettingen heeft geleid. Hierbij weegt mee dat werknemer maar kort op de werkvloer is geweest, er geen besmetting heeft plaatsgevonden en de test van werknemer een aantal dagen erna negatief was.

Categorieën : Tripost
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024