• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Levering goederen naar andere EU-landen: onderbouwing van toepassing nultarief

Levering goederen naar andere EU-landen: onderbouwing van toepassing nultarief

Vanaf 1 januari 2022 zal een nieuw Europees btw-stelsel ingaan. Vooruitlopend hierop zijn per 1 januari 2020 al “quick fixes” ingevoerd. Deze quick fixes zijn op de levering van goederen naar andere EU-landen waarbij het nultarief wordt toegepast. Met documenten moet onderbouwd kunnen worden dat het nultarief terecht wordt toegepast. De bewijslast ligt hier bij de leverancier.

Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht om het btw-identificatienummer van de afnemer te melden in de opgaaf ICP. Voor Nederland is dit echter niets nieuws, aangezien Nederland dit al eerder verplichtte. Daarnaast heeft een vereenvoudiging plaatsgevonden voor de bewijslast voor toepassing van het nultarief. Dit houdt in dat er een praktische regeling is ingevoerd voor het bewijs van terechte toepassing van het nultarief. Voor het bewijs is hierbij van belang dat de administratie twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken met betrekking tot het vervoer van de goederen bevat en dat deze documenten afkomstig zijn van twee verschillende onafhankelijke partijen. De consequentie van het niet voldoen aan de bewijslast is dat het nultarief niet mag worden toegepast.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024