• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Latere motivatie concurrentiebeding niet rechtsgeldig

Latere motivatie concurrentiebeding niet rechtsgeldig

Een concurrentiebeding voor bepaalde tijd moet in de arbeidsovereenkomst, of in een apart document dat tegelijkertijd wordt ondertekend, zijn opgenomen. Het is dus niet rechtsgeldig wanneer het concurrentiebeding later toegelicht en gemotiveerd wordt.

Dit meldt Baker Tilly Berk naar aanleiding van een recente uitspraak van Rechtbank Rotterdam. De kantonrechter heeft zich uitgelaten over hoe strikt het schriftelijkheidsvereiste van de motivering uitgelegd dient te worden.

De situatie is als volgt: in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussen werkgever en werknemer is een concurrentiebeding opgenomen. De arbeidsovereenkomst wordt getekend op 18 februari 2015. Het concurrentiebeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, maar niet toegelicht en niet gemotiveerd. Dat gebeurt, in een aanvulling op de arbeidsovereenkomst, alsnog op 30 maart 2015.

Na de tussentijdse opzegging van de werknemer ontstaat onenigheid over de geldigheid van het concurrentiebeding. De werkgever stapt naar de kantonrechter in Rotterdam en verzoekt deze te oordelen over de geldigheid van het concurrentiebeding. De kantonrechter verwijst in zijn oordeel naar de parlementaire geschiedenis, waarin is bepaald dat de motivering 'in het beding zelf, onder het beding, of in een apart document dat tezamen met het beding wordt opgesteld en getekend' moet worden opgenomen. Daarin is ook bepaald dat het opstellen van de motivering 'gelijktijdig' met het aangaan van het beding moet plaatsvinden. Als de motivering op dat moment ontbreekt, is het concurrentiebeding nietig. De vordering van de werkgever wordt dan ook afgewezen.

Wij adviseren u, wanneer u een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wenst op te nemen, te denken aan een gedegen motivatie. Er moeten zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn, die een dergelijk beding noodzakelijk maken. De belangen moeten worden toegelicht en er moet worden uitgelegd waarom deze het concurrentiebeding noodzakelijk maken. Deze motivatie dient direct bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst gegeven te worden.

Bron: Welters, Carin. "Latere motivatie concurrentiebeding is niet rechtsgeldig." Baker Tilly Berk. November 08, 2016. Accessed December 28, 2016.

Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024