• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Laatste BTW aangifte van het jaar 2022

Laatste BTW aangifte van het jaar 2022

Eind deze maand wordt de laatste BTW aangifte over het jaar 2022 ingediend. In deze aangifte dient u rekening te houden met een aantal specifieke zaken. Wij hebben de belangrijkste correcties en aandachtspunten voor u op een rij gezet.

Correctie voor privé gebruik ondernemer
Heeft u het afgelopen jaar goederen en/of diensten uit de onderneming onttrokken voor eigen privédoeleinden dan had u mogelijk de BTW niet mogen aftrekken. Denk bijvoorbeeld aan het privé aandeel van de energiekosten op het pand dat u zowel zakelijk als privé gebruikt. Of aan de accountantskosten die betrekking hebben op uw privé aangifte of persoonlijke advisering. Ook goederen die u in uw onderneming verkoopt maar ook thuis gebruikt vallen onder een mogelijke correctie.

Correctie voor personeelsvestrekking en relatiegeschenken
BTW op kosten voor personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken mag in eerste instantie in aftrek worden gebracht conform de reguliere regels voor aftrek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kerstpakketten, cadeaus, bedrijfsuitjes en koffie/lunches op kantoor. De BTW op zulke verstrekkingen is echter niet onbeperkt aftrekbaar omdat deze verstrekkingen ook een privécomponent bevatten. Er geldt een jaarlijkse grens van € 227 (exclusief BTW) per werknemer of relatie; wanneer het totaal van de verstrekkingen aan een individuele werknemer of relatie dit bedrag overschrijdt, is er geen recht op aftrek over de gehele kosten voor die werknemer of relatie. Controleer daarom of u deze grens heeft overschreden en corrigeer indien nodig in de aangifte.

Privé gebruik auto van de zaak
Wordt een auto ter beschikking gesteld aan een werknemer of aan de ondernemer en wordt de auto ook voor privé doeleinden gebruikt, dan dient een correctie te worden gemaakt voor de BTW-aftrek die is geclaimd voor de autokosten. De correctie voor privégebruik van de auto kan plaatsvinden op basis van het werkelijk gebruik dat gemaakt is met de auto. Dit betekent dat er uit een rittenadministratie kan worden afgeleid hoeveel privé kilometers is gereden in verhouding tot de totale jaarkilometrage. Is het werkelijke gebruik lastig vast te stellen dan is het mogelijk om op basis van een forfaitaire regeling het privé gebruik van de auto te corrigeren.

Deze forfaitaire correctie werkt als volgt uit:
De BTW correctie bedraagt 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) van de betreffende auto tijdens het jaar van ingebruikname in de onderneming en de vier daaropvolgende jaren. De BTW correctie is tijdsevenredig, dus wordt een auto per 1 juli in gebruik genomen dan vindt een correctie plaats van 6/12 x 2,7% x catalogusprijs. Na het vijfde jaar van ingebruikname geldt een forfait van 1,5%. Dit verlaagde forfait is eveneens van toepassing als er bij de aanschaf van de auto geen BTW in rekening is gebracht.

BTW belast en BTW vrijgestelde omzet
Wanneer uw onderneming zowel BTW-belaste als BTW-vrijgestelde activiteiten verricht, wordt de BTW op algemene kosten overeenkomstig de verhouding tussen beide activiteiten in aftrek gebracht. Deze verhouding wordt de ‘pro-rata’ genoemd. Bij de aanschaf wordt een inschatting gemaakt van de mate waarin de goederen of diensten worden gebruikt voor BTW belaste of -onbelaste activiteiten. In de laatste BTW aangifte van het boekjaar wordt beoordeeld of bij aanschaf de juiste pro-rata is toegepast. Als er afwijkingen worden geconstateerd, dan dienen correcties gemaakt te worden in de laatste BTW aangifte van het boekjaar.

Aansluiting met de jaarrekening
Tot slot is het van belang om te beoordelen of na het indienen van de laatste btw-aangifte over een jaar alle omzet die behaald is, ook daadwerkelijk in de btw-aangifte is opgenomen. Maak daarom een goede aansluiting en indien er afwijkingen zijn, zorg er dan voor dat deze tijdig worden hersteld.

Als de totale correctie minder dan € 1.000 bedraagt mag deze correctie in de eerstvolgende aangifte worden aangegeven. Overstijgt de correctie voornoemd bedrag van is het verplicht een suppletie aangifte in te dienen.

Met bovenstaande aandachtspunten en correcties zorgt u ervoor dat u met laatste aangifte over het jaar 2022 weer volledig in control bent. Mocht u desondanks nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met een van onze medewerkers. Wij staan graag voor u klaar.

Categorieën : Tripost
Jenny Biesmans
Jenny Biesmans
Auteur

Jenny is verbonden aan Tripolis als senior consultant op fiscaal gebied.

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024