• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Kosten buitenlands appartement mogelijk aftrekbaar

Kosten buitenlands appartement mogelijk aftrekbaar

De kosten van een appartement in het buitenland zijn mogelijk aftrekbaar als een Nederlandse ondernemer een appartement huurt in het buitenland. De ondernemer moet dan aannemelijk maken dat het appartement uitsluitend als kantoorruimte wordt gebruikt. Dit blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Den Haag waarin een belastingplichtige werkzaamheden verricht als verkeersvlieger en vlieginstructeur. Voor de werkzaamheden had de inspecteur de man een VAR- wuo verstrekt. Deze verklaring bleek achteraf ten onrechte te zijn afgegeven. Omdat dit de belastingplichtige niet viel te verwijten oordeelde de belastingdienst dat de fiscus op grond van het vertrouwensbeginsel alle werkzaamheden moest aanmerken als ondernemingsactiviteiten. Hierdoor werd een aanzienlijk bedrag aan kosten aftrekbaar. Belastingplichtige was onder meer gestationeerd in Polen, waardoor het overgrote deel van het woon- werkverkeer plaatsvond in Polen. De rechter kende belastingplichtige een aftrek voor auto- en transportkosten van € 5.000, rekening houdend met mogelijk privégebruik. Belastingplichtige had de eigen woning van zijn moeder gehuurd in Nederland en een appartement in Polen. Hij stelde dat dat zijn woning in Nederland te klein was om van daaruit zijn zakelijke activiteiten te ontplooien en wist aannemelijk te maken dat hij het Poolse appartement uitsluiten gebruikte als kantoorruimte. De rechtbank oordeelde dan ook dat de huisvestingskosten met betrekking tot dit appartement aftrekbare ondernemingskosten waren.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024