• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Kabinet wil fiscale innovatieregelingen WBSO en RDA samenvoegen

Kabinet wil fiscale innovatieregelingen WBSO en RDA samenvoegen

Het kabinet wil de fiscale innovatieregelingen S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) integreren en opnemen in het Belastingplan 2016. De beoogde datum van inwerkingtreding van de geïntegreerde regeling is 1 januari 2016. Dit schrijft minister Henk Kamp van Economische Zaken mede namens staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet heeft van bedrijven signalen ontvangen dat de vormgeving van de RDA in de winstbelasting nadelen kent die ten koste gaan van de effectiviteit van de regeling. In het Belastingplan 2015 heeft het kabinet daarom aangekondigd te onderzoeken of de RDA en de WBSO kunnen worden samengevoegd tot één fiscale regeling die wordt verrekend met de loonheffing. Daarbij is een gestelde voorwaarde dat de integratie van beide regelingen leidt tot een eenvoudigere aanvraagprocedure voor bedrijven en dat de uitvoering voor de Belastingdienst wordt vereenvoudigd.

Het onderzoek is het afgelopen jaar uitgevoerd door de ministeries van EZ en Financiën, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Belastingdienst. Het kabinet constateert op basis van het onderzoek dat het mogelijk is de WBSO en de RDA samen te voegen tot één geïntegreerde S&O-regeling waarbij het financiële voordeel wordt verrekend met de loonheffing.

De geïntegreerde regeling wordt een afdrachtvermindering met als grondslag alle R&D-kosten (loonkosten, overige kosten en uitgaven). Bij de vormgeving en het budget van de nieuwe regeling wordt rekening gehouden met het financiële nadeel dat het bedrijfsleven zou kunnen ondervinden van de samenvoeging. Daarnaast wordt dit budget beïnvloed door eerder ingeboekte taakstellingen op fiscaal innovatiebeleid. Binnen de kaders van deze afspraak en het beschikbare budget kiest het kabinet er voor om in de geïntegreerde regeling met twee schijven te gaan werken. Een eerste schijf met een voordeelpercentage van 30% (40% voor starters) over de S&O-kosten tot € 300.000 (loon- en overige kosten en uitgaven). En een voordeelpercentage van 15% over de S&O-kosten boven de € 300.000. Deze parameters zijn indicatief. In het Belastingplan 2016 zullen de definitieve parameters voor een nieuwe regeling worden opgenomen. Uitgaand van een gelijke ondersteuning van loonkosten en kapitaalkosten blijft met deze parameters de budgettaire verdeling over bedrijven (grootteklassen) bij een integrale regeling in grote lijnen gelijk in vergelijking tot een situatie met een aparte WBSO en RDA.

Bij de overgang van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk naar de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen is besloten de naam WBSO te handhaven gezien de grote bekendheid van deze naam.

Bron: Accountantweek.nl

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024