• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Kabinet maakt nieuwe steunmaatregelen bekend

Kabinet maakt nieuwe steunmaatregelen bekend

Er komt financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die sinds 13 november gelden. Het kabinet vervangt de eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Maar loonsubsidie komt er niet. Werkgevers- en werknemersorganisaties reageren teleurgesteld.

Het doel is getroffen ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021. Er komt ook aanvullende steun voor evenementen die door het aangekondigde verbod niet kunnen doorgaan. Daarnaast komt er steun voor de landbouwsector, de culturele sector en de sportsector. Met deze extra steun vanuit het kabinet is een bedrag van circa € 1,3 miljard gemoeid.

Werkgevers en bonden zijn niet enthousiast over de nieuwe maatregelen. ‘Zeer teleurstellend’, reageert werkgeversorganisatie VNO-NCW op het nieuwe steunpakket. ‘Armoedig’, is de eerste reactie van CNV-voorzitter Piet Fortuin.

TVL Alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen zo snel mogelijk weer een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten. De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, een percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%. De regeling is ook toegankelijk voor wie nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de TVL-regeling. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De precieze openstelling wacht op goedkeuring van de Europese Commissie. Het kabinet trekt €1,2 miljard extra uit voor deze regeling.

Voor landbouwbedrijven blijft de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) beschikbaar, zodat zij op evenveel steun kunnen rekenen als niet-landbouwbedrijven.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/16/kabinet-komt-met-uitbreiding-steun-na-nieuwe-coronamaatregelen

Manon Beckers
Manon Beckers
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024