• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Instelling Europees UBO register en Centraal Aandeelhoudersregister

Instelling Europees UBO register en Centraal Aandeelhoudersregister

Op 20 mei 2015 hebben het Europees Parlement en de Europese Raad de vierde anti-witwas richtlijn aangenomen. De richtlijn heeft tot gevolg dat de achterliggende eigenaren/belanghebbenden van in Europa opgerichte vennootschappen en andere vennootschapsrechtelijke entiteiten alsmede bepaalde betrokkenen bij trusts worden geregistreerd. Daarnaast wordt per 1 januari 2016 het Centraal Aandeelhoudersregister ingevoerd. Het UBO-register De lidstaten moeten ervoor zorgen dat informatie over de uiteindelijk begunstigde in volledige overeenstemming met het Unierecht wordt bewaard in een centraal register dat zich buiten de vennootschap bevindt. De lidstaten kunnen besluiten dat de meldingsplichtige entiteiten verantwoordelijk zijn voor het opnemen van de gegevens in het register. De registratieplicht zal gaan gelden voor Ultimate Beneficial Owners oftewel de uiteindelijke begunstigden van vennootschappelijke entiteiten, van juridische enititeiten of van juridische constructies, zoals trusts, die gelden beheren en uitkeren.

UBO: een natuurlijk persoon die méér dan 25% van de aandelen of stemrechten heeft of gerechtigd is tot 25% of meer van het vermogen van een juridische constructie of rechtspersoon.

Het Centraal Aandeelhoudersregister In het Centraal Aandeelhoudersregister zullen de aandeelhouders van besloten en niet-beursgenoteerde vennootschappen worden opgenomen met als doel om financieel-economische fraude te kunnen opsporen. Het gaat om registratie van verkrijgingen en mutaties in het bezit van aandelen op naam. Wanneer er sprake is van meer dan één aandeelhouder, zal het register, ten opzichte van het handelsregister, aanvullende (afgeschermde) informatie bevatten. Het Centraal Aandeelhoudersregister vermeldt alleen directe aandeelhoudersbelangen. Er wordt dus niet inzichtelijk wie de uiteindelijk begunstigde is. Het UBO-register zal derhalve een aanvulling gaan vormen op het Centraal Aandeelhoudersregister.

Timing van de richtlijn en het Centraal Aandeelhoudersregister De richtlijn dient uiterlijk 26 juni 2017 door Nederland in de nationale wetgeving te zijn geimplementeerd. Het Centraal Aandeelhoudersregister zal naar verwachting op 1 januari 2016 worden ingevoerd.

Wat de exacte invloed van de richtlijn en het Centraal Aandeelhoudersregister zal zijn, zal pas duidelijk worden op het moment dat de richtlijn definitief wordt omgezet in Nederlandse wetgeving.

Bron: EY

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024