• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Inhouden van Nederlandse dividendbelasting zonder mogelijkheid tot verrekening in strijd met EU-recht

Inhouden van Nederlandse dividendbelasting zonder mogelijkheid tot verrekening in strijd met EU-recht

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het in strijd met het EU-recht is dat Nederland dividendbelasting op uitgekeerde dividenden inhoudt en verrekening van de ingehouden dividendbelasting alleen toestaat aan ingezeten belastingplichtigen.

Belanghebbenden, J.B.G.T. Miljoen, X en Société Générale SA houden aandelen in Nederlandse vennootschappen. Miljoen en X wonen in België en SG is een Franse vennootschap. Miljoen en X ontvangen in 2007 Nederlands dividend waarop dividendbelasting wordt ingehouden. SG ontvangt dividend in de jaren 2000-2008. Belanghebbenden verzoek om teruggaaf van de ingehouden dividendbelasting. De inspecteur verleent geen teruggaaf. Hof 's-Hertogenbosch verleent een teruggaaf van € 527 aan X. Volgens Hof Amsterdam en Rechtbank Breda hebben Miljoen en SG geen recht op teruggaaf. De Hoge Raad oordeelt dat het stelsel van de Nederlandse IB, bij een vergelijking van de effectieve Nederlandse belastingdruk op dividenden genoten door respectievelijk een niet-ingezetene en een ingezetene, tot vragen leidt, en stelt prejudiciële vragen.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het in strijd met het EU-recht is dat Nederland dividendbelasting op uitgekeerde dividenden inhoudt en verrekening van de ingehouden dividendbelasting alleen toestaat aan ingezeten belastingplichtigen. Het Hof van Justitie EU merkt daarbij wel op dat dit alleen geldt voor zover de definitieve belastingdruk, die in verband met die dividenden in Nederland op niet-ingezeten belastingplichtigen komt te rusten, zwaarder is dan die voor ingezeten belastingplichtigen. Of daar sprake van is, is aan de nationale rechter om te onderzoeken. Verder geeft het Hof van Justitie EU nog aanwijzingen voor het bepalen van de belastingdruk en merkt het Hof van Justitie EU nog op dat een belemmering van het kapitaalverkeer gerechtvaardigd kan worden door de gevolgen van een belastingverdrag.

Bron: TaxLive Wetsartikelen: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 63, Wet inkomstenbelasting 2001 9.2, Wet inkomstenbelasting 2001 7.7, Wet op de dividendbelasting 1965 1

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024