• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Informatieformulier PEB van de Belastingdienst toont gebreken

Informatieformulier PEB van de Belastingdienst toont gebreken

Het informatieformulier, waarmee de dga zijn keuze voor afkoop of omzetting van zijn pensioen in eigen beheer (PEB) moet doorgeven aan de Belastingdienst, toont gebreken. De Belastingdienst wijzigt bijvoorbeeld eigenhandig datums in het formulier en stelt de commerciële waarde als aanvullende voorwaarde voor de toepassing van de uitfaseerfaciliteit.

Eind maart werd er in het Staatsblad gepubliceerde Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) enkel om de fiscale balanswaarden gevraagd van de pensioenaanpak in eigen beheer. In het informatieformulier van de Belastingdienst wordt nu echter ook gevraagd om de commerciële waarden. Deze waarden zouden volgens de Belastingdienst zelfs een voorwaarde zijn om van de uitfaseerfaciliteit gebruik te kunnen maken.

Ook een ander aspect klopt niet. Volgens de AmvB moet de fiscale balanswaarde worden uitgevraagd op vier verschillende momenten: 1 januari 2015, 31 december 2015, 31 december 2016 en op het tijdstip van afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer. De Belastingdienst wijkt in het informatieformulier opnieuw af, door de balanswaarde op te vragen op 1 juli 2017 in plaats van 31 december 2016.

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) legt in het Vraag & Antwoord-document de reden voor deze afwijkende datum uit. Het heeft te maken met het opschuiven van de invoeringsdatum van de maatregelen tot het uitfasering van het PEB. In het Uitvoeringsbesluit LB is de datum echter ook niet opgeschoven naar 1 juli 2017. De Belastingdienst heeft niet de vrijheid om eigenhandig datums te wijzigen en begaat dus een juridische misser. Door deze misser moet de dga extra pensioenberekeningen maken.

Het CAP geeft in Vraag & Antwoord ook aan waarom niet alleen de fiscale balanswaarden van de pensioenaanspraak moeten worden ingevuld, maar ook de commerciële waarden. Dit komt door het toezicht op de vaststelling van een juiste compensatie van de partner en eventuele schenkbelasting. Het gaat bij de commerciële waarden om het bedrag dat bij een onafhankelijk derde gestort zou moeten worden om de aanspraak te dekken. Deze commerciële waarde kan berekend worden met het rekenmodel van de Benaderde Markwaarde methode van de Belastingdienst. De einduitkomst van dit rekenmodel geeft bij benadering de koopsom weer, die bij een onafhankelijke verzekeringsmaatschappij zou moeten worden gestort om de pensioenverplichting onder te brengen.

Bron: "Belastingdienst in de fout met uitvraag (balans)waarde pensioenaanspraak dga." TaxLive. April 14, 2017.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024