• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Informatie-uitwisseling over internationale transacties vanaf 2020 verplicht

Informatie-uitwisseling over internationale transacties vanaf 2020 verplicht

Belastingadviseurs en andere tussenpersonen, die over belasting adviseren, worden vanaf 2020 verplicht om informatie uit te wisselen met de Belastingdienst. Het doel hiervan is het tegengaan van belastingontwijking en het creëren van een betere afstemming binnen de internationale belastingheffing. Ondanks dat de regels pas vanaf 1 juli 2020 ingaan, dient de informatie, die dan aangeleverd wordt, terug te gaan tot 25 juni 2018.

In het geval dat u door een adviseur of accountant wordt geadviseerd over grensoverschrijdende transacties, is het aan uw adviseur om deze informatie uit te wisselen met de Belastingdienst. Indien u geen gebruik maakt van een adviseur, maar wel grensoverschrijdende transacties doet, bent u zelf verantwoordelijk voor het uitwisselen van de informatie.

De verplichte informatie-uitwisseling geldt niet voor alle transacties, maar enkel voor grensoverschrijdende transacties, die voldoen aan specifieke kenmerken. Onder grensoverschrijdende transacties vallen transacties waarbij tenminste één EU lidstaat en een staat binnen of buiten de EU betrokken is. Deze transacties kunnen transacties zijn met gevolgen voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Denk bijvoorbeeld aan een salarysplit of een dividenduitkering. Enkel informatie van transacties met bepaalde kenmerken hoeft gedeeld te worden. Deze kenmerken doen zich voor bij transacties waarbij een fiscaal aftrekbare betaling wordt gedaan aan een andere onderneming, en daarbij: • De ontvanger van de betaling voor belastingwetgeving niet gevestigd is enige jurisdictie; of • de ontvanger van de betaling is gevestigd in een land waar geen of heel weinig winstbelasting wordt geheven; of • de betaling in het land van de ontvanger is vrijgesteld van de winstbelasting; of • de betaling in het land van de ontvanger is onderworpen aan een bijzonder voordelig belastingregime. Het delen van de informatie moet geschieden binnen 30 dagen na het adviseren of opzetten van de transactie.

Het doel van deze wet is niet dat u als individuele belastingplichtige verder wordt onderzocht aan de hand van de ingediende informatie. Het doel is om het opzetten van ongewenste belastingstructuren te voorkomen, doordat lidstaten van de EU de mogelijkheid krijgen om eventueel hun wetgeving aan te passen. Dit lichten de Europese ministers toe in een verklaring.

Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024