• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Houdsterverliesverrekening

Houdsterverliesverrekening

TEKST DOOR: FEMKE ROUFS De wetgever als slechte verliezer?!

Door een baanbrekend arrest van 11 juni 2021 kan een als houdster kwalificerende vennootschap binnen een fiscale eenheid haar voorvoegingshoudsterverlies verrekenen met de winst van een direct bij oprichting gevoegde dochter. Deze uitspraak is in de praktijk met veel enthousiasme ontvangen, belastingplichtigen kunnen aan de slag met het oprichten van een structuur waarbinnen het gehekelde houdsterverlies verrekend kan worden. Door de in 2004 ingevoerde houdsterverliesregeling is verrekening van houdsterverlies praktisch onmogelijk, houdsterwinsten zijn moeilijk te realiseren omdat op deze winsten meestal de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. In de praktijk spreekt men ook wel van ‘zombieverliezen’. Tot grote oplichting van de praktijk is de houdsterverliesregeling per 2019 afgeschaft, echter door het van kracht zijnde overgangsrecht kan een in het verleden ontstane houdsterverlies nog steeds alleen met houdsterwinsten verrekend kunnen worden.

In de praktijk zijn nog minstens tientallen miljoenen aan verrekenbare houdsterverliezen, waardoor voor zowel de belastingplichtigen als de wetgever het financiële belang groot is. Als reactie op het arrest van de Hoge Raad heeft staatssecretaris Vijlbrief op 5 oktober jongstleden een nota van wijziging Belastingplan 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden. In deze nota heeft de staatssecretaris aangekondigd art. 15ae lid 6 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 aan het wetsvoorstel (Belastingplan 2022) toe te voegen. Ingevolge dit voorgestelde artikel worden de werkzaamheden van de gevoegde dochter toegerekend aan de moedermaatschappij, waardoor de moedermaatschappij niet langer kwalificeert als houdstervennootschap. Als de voorgenomen reparatie door de Tweede Kamer wordt aangenomen komt er per 1 januari 2022 een einde aan de door de Hoge Raad gecreëerde mogelijkheid tot houdsterverliesverrekening.

Naar mijn idee komt staatsecretaris Vijlbrief met een gekunstelde reparatie en toont de wetgever zich een slechte verliezer, ik ben benieuwd naar de reacties uit de praktijk.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024