• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Hoofdlijnen UBO-register

Hoofdlijnen UBO-register

Minister Dijsselbloem heeft een brief aan de Tweede Kamer geschreven, met daarin informatie over de geplande contouren van het UBO- register. Het UBO- register bevat een registratieplicht voor Ultimate Beneficial Owners oftewel de uiteindelijke begunstigden van vennootschappelijke entiteiten, van juridische enititeiten of van juridische constructies, zoals trusts, die gelden beheren en uitkeren.

Op uiterlijk 26 juni 2017 moeten alle EU- lidstaten een UBO- register instellen. Het doel van dit register is het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme. De hoofdlijnen waaraan minimaal voldaan moet worden staan in de vierde Europese anti- witwasrichtlijn. Een verdere uitwerking moet op nationaal niveau plaatsvinden. In Nederland wordt de volgende uitwerking van het UBO- register voorgesteld.

In het Nederlandse UBO- register worden de UBO’s van vennootschappen en andere juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht geregistreerd. De bedoeling is dat hiervoor zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de entiteiten genoemd in de Handelsregisterwet 2007.

Het UBO- register wordt een openbaar register. De openbaarheid wordt gekoppeld aan vier privacy waarborgen:

  1. iedere gebruiker wordt geregistreerd;
  2. er wordt een vergoeding gevraagd voor inzage;
  3. gebruikers anders dan specifiek aangewezen autoriteiten en de FIU-NL krijgen inzage in een beperkte set gegevens over de UBO (naam, geboortemaand, geboortejaar, nationaliteit, woonstaat en aard en omvang van het door de UBO gehouden economische belang). Bepaalde autoriteiten en de FIU-NL die geheimhoudingsplichten hebben krijgen toegang tot aanvullende gegevens die relevant zijn in het kader van hun werkzaamheden (toezicht, opsporing), zoals geboortedag, -plaats en -land en adres);en
  4. bij een risico op bijvoorbeeld kidnapping, chantage, geweld of intimidatie wordt steeds per individueel geval een nauwkeurige beoordeling gemaakt van de risico’s en wordt bezien of (bepaalde) UBO-informatie kan worden afgeschermd.

Vennootschappen en andere juridische entiteiten worden verplicht informatie aan te leveren aan het UBO- register die toereikend, accuraat en actueel is. Meldingsplichtige instellingen en autoriteiten worden verplicht opgemerkte ‘verschillen’ met het UBO-register door te geven.

De Kamer van Koophandel (KvK) is geïnteresseerd in de rol van beheerder van het UBO-register. Er zijn namelijk duidelijke overeenkomsten tussen het UBO-register en het Handelsregister, onder andere bij de mate van toegang, de betrokken vennootschappen en juridische entiteiten en het feit dat zij bij beide registers de eigen informatie aanleveren. Daarnaast is een voordeel dat dan bij de KvK zowel de handelsregisterinformatie als de UBO-informatie beschikbaar is.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024