• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Hoge boete bij ondeugdelijke rittenregistratie blijft gehandhaafd

Hoge boete bij ondeugdelijke rittenregistratie blijft gehandhaafd

In een toelichting op een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes laten weten dat hij de verzwaarde boete bij ondeugdelijke rittenadministratie blijft handhaven.

In het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingrecht (BBBB) geldt als uitgangspunt voor grove schuld dat de inspecteur een boete oplegt van 25%. Het Besluit biedt echter ook de mogelijkheid tot het maken van een uitzondering op dit uitgangspunt hetgeen kan leiden tot boetes van 40% en zelfs 100%.

Zowel de Rechtbank als het Hof zijn echter van mening dat hoge boetes met betrekking tot privé gebruik auto geen goed middel zijn om tot een afgewogen straftoemeting te komen. Het Hof oordeelt dat een boete van 25% in dit geval passend en geboden is.

De staatssecretaris wijst in zijn reactie erop dat bij een onjuiste en onvolledige kilometeradministraties vaak sprake kan zijn van manipulatie, een bepaalde vorm van listigheid dan wel valsheid in geschrifte. Hij is daarom van mening dat boetes voor dergelijke vergrijpen in beginsel hoger kunnen en mogen zijn dan boetes voor andere correcties.

Bij het opleggen van zo een hogere boete dient de inspecteur wel steeds weer opnieuw te beoordelen of de feiten in de betreffende zaak ernstig genoeg zijn om ook in die zaak een dergelijke hogere boete op te leggen. De boete dient gezien de feitelijke situatie altijd passend en geboden te zijn.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024