• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
HOF: vve-reserve is ook voor fiscus spaargeld en geen belegging

HOF: vve-reserve is ook voor fiscus spaargeld en geen belegging

Bron: Laurens Berentsen en Martine Wolzak, FD.nl

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zet een streep door twee onderdelen van het rechtsherstel voor spaarders en beleggers die te veel vermogensbelasting hebben betaald. De staat moet rente vergoeden over de te veel betaalde belasting, stelt het Hof. Verder dient de fiscus de reserves van Verenigingen van Eigenaren (vve's) lager te belasten, namelijk als spaargeld. Vooral de uitspraak over de fiscale behandeling van het vermogen in de onderhoudsfondsen van vve's kan verstrekkende gevolgen hebben. Als dit arrest standhoudt bij de Hoge Raad, is de kans groot dat appartementseigenaren die lid zijn van een vve en verplicht geld opzijleggen voor onderhoud en onvoorziene omstandigheden, minder belasting hoeven te betalen over hun aandeel in deze reserves. Op dit moment veronderstelt de Belastingdienst voor dit vermogen het hoge rendement dat geldt voor beleggingen en overige bezittingen.

Onvoldoende rechtsherstel

In de uitspraak van het Hof gaat het specifiek om twee woningen die een echtpaar samen met hun kinderen kochten. Hiermee kregen zij ook een aandeel in de reserves van de vve's, waarvan zij als eigenaren lid werden. Zij maakten bezwaar tegen de vermogensrendementsheffing over 2018. Het hoger beroep spitste zich toe op de vraag of de aandelen in de vve-reserves moesten worden belast op basis van het forfaitair rendement voor bank- en spaartegoeden (0,12%), dan wel overige bezittingen (5,38%). In tegenstelling tot de Belastingdienst heeft het Hof geoordeeld dat het rendement voor bank- en spaartegoeden van toepassing is. Als argument voeren de rechtsheren aan dat bijdrages aan vve-reserves doorgaans op een betaal- of een spaarrekening staan. Met het forfaitaire rendement op andere bezittingen als belastinggrondslag zou het echtpaar onvoldoende rechtsherstel zijn geboden, aldus het Hof.

Overbruggingsregeling

Dit rechtsherstel vloeit voort uit het arrest waarin de Hoge Raad in december 2021 oordeelde dat de vermogenstaks zoals die sinds 2017 is toegepast, in strijd is met Europees recht. Belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslagen in box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020 hebben geld teruggekregen als zij volgens de nieuwe berekeningsmethode te veel belasting hadden betaald. Voor de jaren 2021 en 2022 gold het rechtsherstel voor alle belastingplichtigen in box 3. In de overbruggingsregeling voor de vermogenstaks, die sinds 1 januari van kracht is, vallen de vve-reserves opnieuw in de categorie beleggingen en andere bezittingen, dus met een hoog verondersteld rendement als grondslag voor de belasting van 32%. Dit rendement wordt echter onhoudbaar als de Hoge Raad in cassatie het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden volgt.

Gezamenlijke kosten

De Vereniging Eigen Huis (VEH) zegt in een reactie blij te zijn met het arrest van het Hof. De Vereniging kaartte het verschil in fiscale behandeling van appartementseigenaren en andere huizenbezitters al eerder aan. Appartementseigenaren zijn automatisch lid van een vve en dragen verplicht bij aan de reserves, omdat zij nu eenmaal gezamenlijke kosten hebben. Als een gewone huizeneigenaar geld spaart voor onderhoud, wordt daarvoor ook geen rendement gehanteerd dat geldt voor beleggingen en andere bezittingen, aldus de VEH.

Rentevergoeding €805

In een tweede uitspraak van vorige week bepaalde het Hof Arnhem-Leeuwarden dat de staat rente moet betalen over de te veel geheven vermogenstaks vanaf 2017 tot en met 2020. In de zaak die voorlag heeft het Hof besloten dat de betreffende belastingplichtige over de jaren 2017 en 2018 een rentevergoeding moet krijgen van respectievelijk €805 en €881. De uitspraak betreft opnieuw één geval. Maar als het ministerie van Financiën afziet van cassatie, of als de Hoge Raad het oordeel van het Hof volgt, dan kunnen de circa 60.000 belastingplichtigen die rechtsherstel hebben gekregen voor de te veel betaalde belasting zich op dit arrest beroepen om ook een rentevergoeding te vragen.

Financiële belangen

Belastingbetalers die buiten de boot vallen, proberen alsnog geld terug te krijgen door te vragen om ambtshalve vermindering van de bewuste aanslagen. Het kabinet heeft met belangenclubs en beroepsorganisaties van belastingadviseurs afspraken gemaakt over een juridische proefprocedure om na te gaan of de Belastingdienst deze aanvragen moet honoreren. Het ministerie van Financiën laat in reactie op beide arresten weten die nog te bestuderen. Het is echter onwaarschijnlijk dat het ministerie afziet van een gang naar de Hoge Raad. Daarvoor zijn de financiële maar ook de uitvoeringstechnische belangen te groot.

Categorieën : Tripost
Tripolis
Tripolis
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024