• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Het wetsvoorstel werk  en zekerheid aangenomen door de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel werk en zekerheid aangenomen door de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel werk en zekerheid is op 18 februari 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorstel ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving.

Als het wetsvoorstel op tijd wordt aangenomen door de Eerste Kamer treden er al een aantal veranderingen in werking per 1 juli 2014.

  • Proeftijd: de proeftijd bij een tijdelijk contract van ten hoogste zes maanden
    wordt verboden.
  • Concurrentiebeding: het uitgangspunt is dat een concurrentiebeding bij tijdelijke contracten in principe verboden wordt. Een uitzondering wordt echter gecreëerd voor die gevallen waarin de werkgever gemotiveerd in de overeenkomst aangeeft welke zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen.
  • Aanzegtermijn: bij afloop van tijdelijke contracten (die eindigen na 31 juli 2014) van zes maanden of langer dient de werkgever uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsrelatie. De aanzegtermijn geldt ook voor opvolgende contracten van zes maanden of langer. Bij niet naleving van de verplichting de werknemer schriftelijk te informeren is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan het maandsalaris.
Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024