• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Helft van alle MKB-ondernemers heeft last van wanbetaling

Helft van alle MKB-ondernemers heeft last van wanbetaling

Afgelopen maand publiceerden wij een artikel in de Tripost over het voorkomen van oninbare facturen, omdat wij zagen dat veel ondernemers hiermee te maken krijgen. Dit werd onlangs bevestigd door een onderzoek uitgevoerd door Multiscope in opdracht van Betalingsachterstanden.nl, een initiatief van de Stichting Betalingsachterstandenregistratie.

Uit dit onderzoek blijkt dat ruim de helft van alle MKB-ondernemingen aangeeft last te hebben van wanbetaling. Hiervan wordt 82 procent uiteindelijk (deels) niet betaald, waardoor er in die gevallen daadwerkelijk sprake is van omzetderving. 60 procent lijdt hierdoor aan schades die oplopen tot 10.000 euro en bij 22 procent bedraagt de jaarlijkse schade zelfs meer dan 10.000 euro.

Uit de eerste prognoses blijkt dat door "naming and shaming" van wanbetalers, 89,6 procent van de in 2016 aangemelde vorderingen bij het register alsnog is betaald.

George Kerstholt, bestuurslid bij Stichting Betalingsachterstandenregistratie, reageerde op de onderzoeksresultaten en gaf aan erg geschrokken te zijn: "Dit onderzoek aangevuld met de eigen ervaringscijfers toont aan dat het tegenwoordig niet vanzelfsprekend is om betaald te krijgen voor de door jou geleverde goederen of diensten. Zolang de factuur niet wordt betaald, blijft het een frustrerende gebeurtenis omdat middelen tot incassatie kostbaar en langdurig zijn, zoals gerechtelijke- en incassokosten. MKB'ers kunnen de tijd en het geld niet missen om achter de openstaande facturen aan te gaan. Zij moeten gewoon doorwerken en staan hierdoor machteloos. Het niet-betalen van facturen voor goederen en diensten die reeds geleverd zijn is een zeer kwalijke zaak."

Volgens Kerstholt is er wel hoop en zou er een betrouwbaar ondernemersklimaat kunnen ontstaan wanneer ondernemers meer inzicht zouden krijgen in het betalingsgedrag van andere bedrijven. Stichting Betalingsachterstandenregistratie pleit er dan ook voor dat ondernemers beter onderzoek doen om zo te voorkomen dat facturen onbetaald blijven.

Toch worden er niet altijd controles uitgevoerd op potentiële wanbetalers. De belangrijkste reden voor ondernemers om dit niet te doen is het beperkte risico dat zij denken te lopen. Dit wordt voornamelijk gesignaleerd bij kleinere bedrijven. Grotere bedrijven zijn zich meer van de risico’s bewust. Van hen zegt 61 procent meer dan 10.000 euro mis te lopen door wanbetaling. Slechts 27 procent van hen doet geen controle naar liquiditeit en/of betalingsgeschiedenis.

Met het openstellen van een centraal meldpunt voor bedrijven die goederen en diensten afnemen en vervolgens te laat of niet betalen, wil de stichting ervoor zorgen dat economische schades aanzienlijk worden teruggebracht. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 56 procent van de ondernemers eventueel bereid is om onderling kennis te delen met betrekking tot wanbetaling. Stichting Betalingsachterstandenregistratie biedt ondernemers een platform om de achterstanden aan te melden en in te zien. Niet-betalende ondernemingen kunnen op deze manier tijdig worden onderschept en te laat-betalende partijen zullen hopelijk gemotiveerd worden om hun afspraken na te komen.

Bron: "MKB-Bedrijven Worden Bestolen en Doen Daar Niets Aan." Betalingsachterstanden.nl. March 22, 2017.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024