• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Groot aantal modelovereenkomsten afgekeurd door belastingdienst

Groot aantal modelovereenkomsten afgekeurd door belastingdienst

Nadat de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA) in werking is getreden, zijn er 3500 modelovereenkomsten ter beoordeling voorgelegd aan de belastingdienst. Deze zijn afkomstig van branche- of belangenorganisaties en van individuele opdrachtnemers en opdrachtgevers. 2400 van deze overeenkomsten zijn inmiddels in behandeling genomen. De belastingdienst kan tot nu toe in 750 gevallen geen zekerheid geven dat de voorgelegde overeenkomst altijd tot werken buiten dienstbetrekking zal leiden.

Volgens staatssecretaris Wiebes krijgt de indiener van de overeenkomst de gelegenheid om de overeenkomst aan te passen, indien deze wordt afgekeurd door de belastingdienst. De belastingdienst doet in dat geval suggesties ter verbetering van de overeenkomst.

Verder zijn er volgens Wiebes geen cijfers bekend waaruit kan worden afgeleid dat de inzet van zzp’ers, als gevolg van het in werking treden van de Wet DBA, zou verschuiven naar payrolling. Dit komt volgens de staatssecretaris omdat de grens tussen ondernemerschap en dienstverband door invoering van de Wet DBA niet verandert.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024