• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Goed verzekerd voor rechtsbijstand?

Goed verzekerd voor rechtsbijstand?

Veel van onze klanten hebben ervoor gekozen om het risico van rechtsbijstand te verzekeren. We leven in een tijd waarin het juridisch conflict voortdurend latent aanwezig is, zelfs bij ondernemers die er alles aan doen om dit uit de weg te gaan. Individualisering van de mens heeft hieraan bijgedragen. Je bent een loser als je niet van tijd tot tijd je recht zoekt, voor jezelf opkomt. Assertief zijn dus. De gevolgen daarvan merken we dagelijks. De wereld draait niet meer door, de teller van de advocaat wel. Juridische bijstand gaat gepaard met hoge kosten. Voor veel kleine bedrijven en voor particulieren zijn deze kosten niet te dragen. Daarom ligt hier een markt voor verzekeraars. Die springen gretig in op uw angst en verkopen u een mooie polis. U kunt weer rustig gaan slapen.

Helaas, de dagelijkse praktijk is beduidend anders. Het verkrijgen van rechtsbijstand via uw verzekeraar is eerder uitzondering dan regel. U begrijpt dat de verzekeraar leeft van het verschil tussen premie-inkomsten en vergoede kosten van procedures. Er is een natuurlijke drang om uw verzoek om rechtsbijstand af te wijzen. Dat is ook de houding die wij steeds zien.

Belangrijk is dat u zo spoedig mogelijk uw verzekeraar informeert over een dreigend conflict. Daarmee voorkomt u al het meest voorkomende argument om u niet bij te staan: “u bent te laat, u hebt ons het gras voor de voeten weggemaaid en nu kunnen we u niet meer succesvol bijstaan.” Verder wil de verzekeraar graag zelf beoordelen of een procedure kansrijk is. Dat is natuurlijk lastig want die verzekeraar heeft dan een duidelijk tegenstrijdig belang aan dat van u. Veel verzekeraars hebben in hun polisvoorwaarden een escape ingebouwd, dat u kunt verlangen dat er een onafhankelijk oordeel door een advocaat wordt verstrekt. Vaak kan dat zelfs een door u zelf aan te wijzen advocaat zijn. Maak hiervan zeker gebruik.

De Hoge Raad heeft kort geleden beslist dat u vrij bent in de keuze van een advocaat indien de verzekeraar heeft besloten uw kosten te vergoeden. Niettemin hebben rechtsbijstandsverzekeraars ook zelf juristen in dienst en besloten kan worden om deze eigen juristen de zaak te laten doen. Dat kan alleen als er geen advocaat verplicht is, bijvoorbeeld bij procedures voor de kantonrechter of bestuursrechtelijke kwesties. De kwaliteit van deze eigen juristen verschilt zeer, is soms zelfs bedroevend. Dan hebt u weliswaar gratis rechtsbijstand, maar verliest u de zaak.

Het is goed om nog eens af te wegen of het zinvol en noodzakelijk is om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Het is in onze ogen vooral belangrijk om uw juridische bescherming in uw eigen organisatie goed af te dekken. Daartoe is een preventieve aanpak veel beter als alle plak- en knipwerk achteraf. Steeds weer opnieuw zien we in juridische procedures dat ze voorkomen hadden kunnen worden door een analyse van uw processen en risico’s en de wijze waarop de risico’s zijn afgedekt. Een rechtsbijstandsverzekering is in ieder geval vaak een wassen neus. Dus toch niet rustig slapen.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024