• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Gepubliceerd: Derde Nieuwsbrief Loonheffingen 2017

Gepubliceerd: Derde Nieuwsbrief Loonheffingen 2017

Op 28 december is de derde uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2017' door de Belastingdienst gepubliceerd. Hierin worden enkele onderwerpen toegevoegd en uitgebreid.

De onderwerpen die toegevoegd zijn, zijn als volgt:

  • De aankoop van variabele pensioenuitkeringen voor premie- en kapitaalovereenkomsten wordt mogelijk gemaakt (punt 7.5).
  • De code voor payrolling (code 82) is toegevoegd aan de rubriek ‘Code aard arbeidsverhouding (code dienstbetrekking)’ (punt 8.7).
  • Rekenhulp Loonbelastingtabellen (punt 14).
  • Forum Salaris (punt 15).

De volgende onderwerpen zijn redactioneel aangepast en uitgebreid:

  • In het onderdeel Lage-inkomensvoordeel (LIV) (punt 10) is een tekst over verloonde uren toegevoegd.
  • In het onderdeel Bijtelling voordeel privégebruik auto (punt 11) is de term ‘voor het eerst op naam gesteld’ vervangen door de nieuwe term ‘datum van eerste toelating op de weg (DET)’, die geldt per 1 januari 2017.
  • In het onderdeel Start-ups en gebruikelijk loon (punt 2) is opgenomen welke aanmerkelijkbelanghouder onder de ‘de-minimis’-plafond inzake staatssteun van het Europese Verdrag kan vallen.
  • In het onderdeel Uitfaseren pensioen in eigen beheer (punt 6) is de tekst verwijderd. Dit in verband met het uitstellen van de stemming in de Eerst Kamer over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen.

De informatie uit de uitgave kan nog wijzingen. Dit komt doordat de besluitvorming over een aantal nieuwe regels nog niet definitief is. Ook de tarieven en percentages voor 2017 zijn nog niet definitief.

De Derde Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 lees je hier.

Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024