• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Geen verhuurderheffing meer voor kleine woningverhuurders

Geen verhuurderheffing meer voor kleine woningverhuurders

Verhuurders met minder dan 51 woningen hoeven in de toekomst geen verhuurderheffing meer te betalen. Mede hierdoor gaat wel het belastingtarief voor grotere verhuurders iets omhoog. Dat bleek op 20 december tijdens stemmingen in de Tweede Kamer over moties en amendementen ingediend bij de Wet verhuurderheffing.

De voorstellen dienen nu verwerkt te worden in een wetsvoorstel. De Tweede Kamer nam de volgende amendementen aan:

  • Verhuurders met minder dan 51 woningen worden vrijgesteld van de heffing. De zogeheten ‘heffingsvrije voet’ is nu 10 woningen. Minister Blok had echter voorgesteld die naar 25 woningen te brengen.
  • Corporaties in regio’s met een gespannen woningmarkt (daar waar woningen een fors stijgende WOZ-waarden hebben) worden ontzien. De Belastingdienst kan dat met ingang van 2018 uitvoeren door de heffingsgrondslag per woning aan een maximum te binden. Bij een maximum 250.000 euro (WOZ-waarde) gaat het om ongeveer 3 procent van alle woningen en een korting van zo’n 30 miljoen.
  • De kortingsregeling voor transformatie van gebouwen wordt verlengd tot en met 2019.
  • Woningcorporaties moeten moeilijk verkoopbare woningen van particulieren in krimpgebieden kunnen overkopen, om deze als sociale huurwoning te verhuren, zonder daar heffing voor te moeten betalen.
  • Rijksmonumenten worden vrijgesteld voor de heffing.

Meer informatie over de amendementen vindt u hier.

Bron: "Kleine Verhuurders Vrijgesteld van Verhuurderheffing." Aedes. December 20, 2016. Accessed December 28, 2016.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024