• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Geen herinvesteringsvoornemen als boekwinst is uitgekeerd

Geen herinvesteringsvoornemen als boekwinst is uitgekeerd

Als een Besloten Vennootschap bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel een herinvesteringsreserve (hir) vormt en later de boekwinst uitkeert als dividend, zal de fiscus aannemen dat de Besloten Vennootschap geen herinvesteringsvoornemen meer heeft. Hierdoor zal de hir vrijvallen.

Een Besloten Vennootschap (BV) had bij de verkoop van haar landgoed in 2008 de boekwinst van ruim € 2,5 miljoen ondergebracht in een hir. In hetzelfde jaar keerde de bv ongeveer € 2,1 miljoen aan dividend uit aan haar aandeelhouders. Wat later in 2008 verkochten de aandeelhouders van de BV hun aandelen aan een andere BV. Onder dit nieuwe bestuur werden nieuwe onroerende zaken aangeschaft, waarbij de oude aandeelhouders optraden als hypotheeknemers. Zowel de Belastingdienst als Rechtbank Zeeland-West-Brabant vond dat de hir in 2008 moest vrijvallen. Na de dividenduitkering beschikte de BV niet meer over de middelen om een herinvestering te doen. Hieruit bleek dat de BV geen herinvesteringsvoornemen meer had. Uiteindelijk vonden wel nieuwe investeringen plaats, maar pas nadat de hir was vrijgevallen. Bovendien waren het de nieuwe aandeelhouders die de investeringen deden.

Wet: artikel 3.54 Wet IB 2001 en artikel 12a Wet Vpb 1969 Meer informatie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 5 februari 2015 (gepubliceerd 4 maart 2015), ECLI:NL:RBZWB:2015:533

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024