• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Gebrek aan wederkerigheid bij de Belastingdienst

Gebrek aan wederkerigheid bij de Belastingdienst

In veel kranten hebben we het voorbij zien komen: de rechten van belastingbetalers moeten beter beschermd worden. De rente, die belastingplichtigen dienen te betalen wanneer zij te laat of verkeerd aangifte doen, ligt onder vuur. Er lijkt immers sprake te zijn van een gebrek aan wederkerigheid bij de Belastingdienst.

Indien u als burger of bedrijf in bezwaar gaat tegen een belastingaanslag, kunt u ervoor kiezen om de volgens u foutief opgelegde belasting niet te betalen. Wanneer u vervolgens uw bezwaar zou verliezen, moet u over dat niet betaalde bedrag rente vergoeden. Voor de vennootschapsbelasting geldt hier een rente van 8%, voor de overige belastingen een rente van 4%. Er kan ook echter sprake zijn van een omgekeerde situatie. In dat geval zou u wel de opgelegde belasting betaald hebben en vervolgens in bezwaar gaan. Wanneer u dat geschil wint, zou u verwachten dat de Belastingdienst ook aan u rente zou moeten betalen. Dit is echter niet het geval.

Na alle kritiek op deze manier van werken, heeft Menno Snel, de Staatsecretaris van Financiën, gereageerd middels een kamerbrief. Hij geeft aan te kunnen begrijpen dat zulke situaties gevoelens van onredelijkheid oproepen. Echter zou het aanpassen hiervan grote uitvoeringsgevolgen hebben voor de Belastingdienst. Indien het huidige beleid aangepast zou worden, zou dit volgens Snel een budgettaire derving van jaarlijks € 125 miljoen euro betekenen, die niet op een andere manier opgevangen kan worden.

Bron: Snel, Menno. “Onderzoek Regeling Van De Belastingrente.” Ministerie Van Financiën, 5 juli 2018.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024