• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Forse stijging ozb- belasting

Forse stijging ozb- belasting

Ten opzichte van vorig jaar betalen huiseigenaren dit jaar gemiddeld 2,45% meer aan onroerende zaakbelasting. Dit is een forse verhoging ten aanzien van de 1,57% die gemeenten met het Rijk hebben afgesproken.

In de gemeente Meerssen stijgt de onroerende zaakbelasting dit jaar het hardst. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Huiseigenaren betalen hier gemiddeld € 421. Dat is 37% meer dan vorig jaar.

Al vijf jaar achtereen worden door de gemeenten de afspraken over de maximale ozb- verhoging overschreden. Ruim de helft van de gemeenten houdt zich niet aan het plafond van 1,57%. Dit komt omdat overschrijdingen voor individuele gemeenten geen nadelige consequenties hebben.

Vereniging Eigen Huis dringt er bij minister Plasterk op aan een dwingende afspraak te maken die gemeenten aanspoort tot het matigen van hun ozb- inkomsten. Daarnaast wil de vereniging de door het Kabinet enkele jaren vooruitgeschoven uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied benutten om tot een verbreding van de grondslag van de ozb te komen. Omdat gemeentelijke voorzieningen ter beschikking staan aan alle inwoners, vindt de vereniging dat ook alle huishoudens mee moeten betalen aan de bekostiging. Momenteel krijgen echter alleen eigenaren van woningen en ander onroerend goed een ozb-aanslag opgelegd.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024