• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Fiscus mag premies heffen over Belgisch pensioen

Fiscus mag premies heffen over Belgisch pensioen

Als een inwoner van een andere EU-lidstaat voor behandeling als binnenlands belastingplichtige opteert, mag de Nederlandse fiscus ook premie volksverzekeringen en premie ZVW heffen over inkomsten uit die lidstaat.

Zo opteerde een Belgische man, die in 2009 via een uitzendbureau in totaal 85 dagen in Nederland had gewerkt voor de behandeling als binnenlands belastingplichtige. Hij had in dat jaar nergens anders werkzaamheden verricht en genoot verder alleen een mijnwerkerspensioen in België. De Nederlandse fiscus volgde zijn aangifte, maar berekende ook premie volksverzekeringen en premie Zorgverzekeringswet (ZVW) over de Belgische pensioeninkomsten. De man stapte naar de rechter. Volgens de rechter werd de man terecht aangemerkt als verzekerde voor de Nederlandse volksverzekeringswetten en de ZVW. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft immers op 3 mei 1990 in het Kits van Heijningen-arrest het volgende geoordeeld. Iemand die binnen de werkingssfeer van de Verordening nr. 1408/71 valt en voor een gedeelte van de volle werktijd op het grondgebied van een lidstaat werkzaamheden in loondienst uitoefent, is ook gedurende de dagen waarop hij geen werkzaamheden uitoefent, aan de wettelijke regeling van die staat onderworpen. De man was dus op grond van de verordening voor het gehele jaar onderworpen aan de wetgeving in Nederland. De rechter merkte verder nog op dat nu de man voor het gehele jaar 2009 onderworpen was aan de wetgeving in Nederland, hij niet ook kon zijn onderworpen aan de wetgeving in België. België had daarom ten onrechte premie geheven over de pensioeninkomsten van deze man.

Wet: artikel 13, tweede lid, onderdeel a, van de Verordening nr. 1408/71

Meer informatie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 maart 2014 (gepubliceerd op 13 november 2014), ECLI:NL:RBZWB:2014:2390

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024