• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Fiscale gevolgen van dividenduitkering op oudedagsverplichting

Fiscale gevolgen van dividenduitkering op oudedagsverplichting

Het terugbetalen van aandelenkapitaal of het uitkeren van dividend kan gevolgen hebben voor de fiscale behandeling van een door de bv uitgevoerde pensioen- of loonstamrechtovereenkomst of oudedagsverplichting (ODV). Dit blijkt uit de Vraag & Antwoord van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst.

Afkoop oudedagsverplichting Het CAP laat weten dat indien de bv door het terugbetalen van aandelenkapitaal of het uitkeren van dividend, niet langer in staat is om het pensioen, loonstamrecht en/of ODV volledig uit te keren, er sprake is van een (gedeeltelijke) afkoop van deze verplichtingen. De volledige aanspraak op de verplichting wordt dan direct in de belastingheffing betrokken. Daarnaast wordt er bij de pensioen-, en ODV-gerechtigde revisierente in rekening gebracht.

Afkoop voorkomen Zo’n afkoop kan voorkomen worden, indien er na de dividenduitkering of de terugbetaling van het aandelenkapitaal voldoende vermogen in het bv achterblijft, om de eerdergenoemde verplichtingen op korte en lange termijn uit te kunnen betalen. Om te bekijken of dit het geval is moeten alle activa en passiva van de bv (inclusief pensioen, loonstamrecht en ODV) gewaardeerd worden. Dat gebeurt aan de hand van de waarde in het economische verkeer. In beginsel kan worden aangehouden: een vermogen ter grootte van de koopsom, die aan een professionele verzekeringsmaatschappij betaald zou moeten worden voor het onderbrengen van de uit de pensioen- of loonstamrechtovereenkomst voortvloeiende verplichting. Heeft de bv echter ook het vooroverlijden verzekerd en heeft zij dit niet herverzekerd bij een professionele verzekeringsmaatschappij? Dan moet bij het bepalen van de ruimte voor een uitkering van dividend of kapitaal, rekening worden gehouden met extra aan te houden vermogen om het risico van vooroverlijden te dekken.

Bron: “V&A 12-008 Pensioen/Stamrecht Eigen Beheer En Terugbetalen Aandelenkapitaal of Uitkeren Dividend D.d. 030419.” Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, Belastingdienst, 3 april 2019.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024