• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Fiscale behandeling laadpaal voor elektrische auto

Fiscale behandeling laadpaal voor elektrische auto

Elektrische auto’s worden steeds populairder. Onduidelijkheid over de fiscale behandeling van stroomvoorziening voor deze auto’s kan echter de overgang naar elektrisch rijden ontmoedigen. Daarom heeft de staatssecretaris van Financiën een aantal goedkeuringen voor deze auto’s opgenomen in het geactualiseerd besluit van 21 januari 2015.

De staatssecretaris heeft nu duidelijk gemaakt dat het plaatsen of laten plaatsen van een laadpaal voor een (semi-) elektrische auto bij de woning van de werknemer geacht wordt deel uit te maken van de terbeschikkingstelling van de auto van de zaak. Dus de werkgever hoeft de kosten van de laadpaal zelf en eventuele aanpassingen, zoals het plaatsen van een extra groep in de meterkast, niet tot het loon van de werknemer te rekenen. Deze goedkeuring geldt overigens ook voor gevallen waarbij de werknemer op verzoek van de werkgever een laadpaal op eigen kosten plaatst of laat plaatsen.

Elektriciteit De goedkeuring geldt niet voor de elektriciteit om de auto op te laden. Wel mogen werkgever en werknemer overeenkomen dat de werknemer de feitelijk verbruikte elektriciteit voor de auto mag declareren. De werknemer mag in dat geval ook de kosten declareren van een meter om het feitelijke verbruik vast te kunnen stellen. Een dergelijke overeenkomst heeft geen gevolgen voor de vaststelling van het loon en dus ook niet voor de loonheffingen.

Bijtelling privégebruik Voor werknemers bij wie de werkgever een bijtelling voor het privégebruik van de auto moet toepassen, wordt het plaatsen van de laadpaal geacht deel uit te maken van de gebruikskosten van de auto. De kosten worden dan door middel van de bijtelling in de loonheffing betrokken. De werkgever hoeft in dat geval geen rekening te houden met een additioneel bedrag aan loon (in natura), ongeacht of een laadpaal is opgenomen in de catalogusprijs. Als de auto aantoonbaar voor niet meer dan 500 privékilometers per jaar wordt gebruikt, en dus geen sprake is van een bijtelling, wordt het plaatsen van de laadpaal geacht voor zakelijke doeleinden te zijn gebruikt.

Winst uit onderneming Het besluit bevat tot slot ook een goedkeuring voor de IB-ondernemer die in zijn onderneming een (semi-)elektrische auto gebruikt die tot het ondernemingsvermogen behoort. Deze ondernemer mag de kosten die samenhangen met de (semi-)elektrische auto en de oplaadvoorziening voor de winstbepaling in aanmerking nemen. In verband met de onttrekking wegens privégebruik van de auto wordt de laadpaal geacht deel uit te maken van de terbeschikkingstelling van de auto. Een verhoging van de in aanmerking te nemen catalogusprijs is niet nodig.

Privé auto Deze nieuwe goedkeuringen gelden alleen voor terbeschikkinggestelde (semi-)elektrische auto’s en niet voor de privé auto van de werknemer. De werkgever mag uiteraard ook een laadpaal verstrekken of vergoeden voor een eigen auto van de werknemer. Maar hij mag in dat geval niet meer onbelast vergoeden dan € 0,19 per zakelijke kilometer (inclusief woon-werkverkeer).

Meer informatie: Besluit Winst. Vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer, 21 januari 2015, nr. BLKB2015-0106M

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024