• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Einde coronasteun… Of toch niet?

Einde coronasteun… Of toch niet?

Voor ondernemers die door de coronamaatregelen in de financiële problemen zijn geraakt waren er de afgelopen jaren diverse mogelijkheden om financiële ondersteuning te krijgen.

Een van die mogelijkheden was het uitstellen van belastingschulden. Tussen 12 maart 2020 en 31 maart 2022 is massaal gebruikgemaakt van dit bijzonder uitstel van belastingbetaling. Het bedrijfsleven heeft hiermee een schuld opgebouwd aan de Belastingdienst van ruim € 19 miljard.

De starttermijn voor de terugbetalingsregelingen zijn meerdere keren verlengd. Maar het moment van terugbetalen is nu echt aangebroken en de verplichting tot aflossen is vanaf deze maand een feit.

Het uitgangspunt is dat de schuld in vijf jaar wordt terugbetaald. De uiterste betaaldatum van de eerste termijn is 31 oktober 2022. In principe wordt uitgegaan van maandelijkse aflossingen, maar het is ook mogelijk om de aflossing per kwartaal te betalen.

Verder blijft de voorwaarde dat nieuwe belastingaanslagen tijdig worden voldaan. Is dat niet het geval dan kan de terugbetalingsregeling worden opgeheven en is de schuld in één keer opeisbaar.

Maar wat als het toch even niet lukt met aflossen ?
Tijdens de aflossingsperiode is het mogelijk om eenmalig een betaalpauze te vragen van maximaal zes maanden. De maximale aflossingstermijn verandert hierdoor echter niet, de schuld moet in dezelfde tijd worden terugbetaald. Na de pauze wordt het maandelijkse bedrag dus hoger.

In uitzonderingsgevallen kan de aflossingsperiode worden opgerekt naar zeven jaar. Deze regeling is volgens de staatssecretaris alleen bedoeld voor levensvatbare ondernemingen die te maken hebben met tijdelijke aflossings- of liquiditeitsproblemen en een belastingschuld van meer dan € 10.000.

Om in aanmerking te komen voor de lange aflossingsperiode moet een gemotiveerd verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst met daarbij een onderbouwing waarom de verlenging noodzakelijk is. Ook moet een liquiditeitsprognose worden aangeleverd waaruit blijkt dat de schuld niet in vijf, maar wel in zeven jaar kan worden afgelost. Als de schuld hoger is dan € 50.000 dan moeten ook de financiële jaarstukken bij het verzoek worden gevoegd, samen met een verklaring van een onafhankelijke deskundige die beoordeelt of er noodzaak is voor het verzoek, of de aflossing haalbaar is in zeven jaar en of er indicaties zijn dat de onderneming niet levensvatbaar is.

Versneld afbetalen kan uiteraard ook. Het verplichte maandbedrag blijft dan gelijk, maar de looptijd van de terugbetalingsregeling wordt korter. Wilt u na een extra aflossing toch een wijziging van het maandbedrag dan kan hiervoor een verzoek worden ingediend. De opgebouwde schuld is niet renteloos. Van maart 2020 tot en met 30 juni 2022 was de rente op belastingschulden (invorderingsrente) verlaagd van 4% naar 0,01%. Sinds 1 juli 2022 is de invorderingsrente verhoogd naar 1% en op 1 januari 2023 gaat deze rente omhoog naar 2%. Vervolgens zal het percentage in twee stappen verder worden verhoogd om op 1 januari 2024 weer uit te komen op het ‘oude’ percentage van 4%.

Heeft jouw bedrijf behoefte aan een betaalpauze of is de termijn van 5 jaar echt niet haalbaar, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag met het aanvragen van de verruimingsmogelijkheden.

Categorieën : Tripost
Jenny Biesmans
Jenny Biesmans
Auteur

Jenny is verbonden aan Tripolis als senior consultant op fiscaal gebied.

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024