• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Eigenrisicodragen WGA-vast en WGA-flex

Eigenrisicodragen WGA-vast en WGA-flex

Vanaf 1 januari 2017 verandert de wetgeving met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers in loondienst. Het WGA risico voor werknemers met een vast dienstverband (WGA-vast) wordt samengevoegd met het WGA risico voor werknemers met een tijdelijk dienstverband (WGA-flex). Ondernemers hebben de keuze om het totale WGA-risico bij een verzekeraar of bij het UWV te verzekeren. Een vraag die ondernemers zich hier zullen stellen is wat een dergelijke keuze precies inhoudt en welke consequenties aan die keuze verbonden zijn.

In beginsel is de werknemer naast de WW verzekerd voor de ZW en de WIA. Op het moment wordt er gekozen voor verzekering bij het UWV. Het UWV verstrekt dan de uitkeringen en de werkgever betaalt de premie. Bovendien worden alle wettelijke taken door het UWV op zich genomen en is het UWV verantwoordelijk voor re-integratie. Een deel van de premies kunnen werkgevers verhalen op hun werknemers. De werkgever is tijdens de eerste twee ziektejaren van de werknemer echter wel volledig financieel verantwoordelijk voor de doorbetaling van het loon.

Eigenrisicodragen is mogelijk voor de ZW, de WGA en de WW (alleen voor overheidswerkgevers). De werkgever neemt dan de uitkeringen van het UWV over en krijgt hierdoor vrijstelling van de publieke ZW en/of WGA-premie. Een deel van de kosten kan door de werkgever verhaald worden op de werknemer. De werknemers zelf blijven verzekerd bij het UWV omdat hun uitkeringsrechten publiekrechtelijk gewaarborgd zijn. Als eigenrisicodrager neemt de werkgever wettelijke taken en bevoegdheden over van het UWV zoals de re-integratieverantwoordelijkheid en de sanctiebevoegdheid.

Twee maal per jaar kunnen werkgevers een aanvraag doen bij de belastingdienst om eigenrisicodrager te worden, namelijk per 1 april en 1 oktober. Het eigenrisicodragen gaat dan in per 1 juli en 1 januari. Voor eigenrisicodragen WGA is een garantstelling nodig, behalve voor overheidsbedrijven. Voor de ZW volstaat een verklaring verzuimbegeleiding. Als een werkgever overweegt eigenrisicodrager te worden moet de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging daarbij betrokken worden. Door de complexiteit van de wet-en regelgeving rondom het eigenrisicodragen, is het voor ondernemers belangrijk dat hun specifieke situatie goed in kaart gebracht wordt. Het is daarom verstandig om tijdig uw adviseur in te schakelen.

Bron: "EIgenrisicodragen of UWV?" AccountWeek. March 8, 2016. Accessed October 02, 2016.

Categorie├źn : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024