• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Effecten integratie WBSO/RDA

Effecten integratie WBSO/RDA

Op 28 oktober 2015 heeft de minister van Economische Zaken in een schrijven aan de Tweede Kamer de effecten van de integratie WBSO/RDA uiteengezet. Hieronder zullen wij u nader informeren over deze effecten volgens de minister. De integratie van beide regelingen heeft tot doel om de effectiviteit van de regelingen te vergroten. Het karakter van de huidige WBSO (ondersteunen van de loonkosten, met relatief grote voordelen voor starters en het mkb) wordt daarbij gecombineerd met die van de RDA (ondersteunen van niet-loonkosten). Met het oog op de effectiviteit van de regeling en het vestigings- en investeringsklimaat is, net als in de huidige RDA, bewust geen plafond in de nieuwe regeling opgenomen.

De regering wil met de nieuwe, geintegreerde regeling extra inzetten op het mkb:

• er is sprake van een verhoogd percentage voordeel van 32% voor de eerste S&O-kosten van een bedrijf. Voor starters bedraagt het verhoogde percentage 40%; • het verhoogde percentage geldt niet alleen voor de loonkosten, maar ook voor de niet-loonkosten van S&O; • het verhoogde percentage heeft ook betrekking op een hoger bedrag aan S&O-kosten, namelijk € 350.000 in plaats van € 250.000 (onder de WBSO nu). Dit is gunstig voor (doorgroeiend) innovatief mkb.

De nieuwe regeling biedt verder de volgende voordelen:

• bedrijven hebben door verrekening door middel van de loonbelasting meer zekerheid over het voordeel; • het voordeel komt eerder bij het bedrijf binnen omdat er direct wordt verrekend en niet in latere jaren; • het voordeel bij bedrijven met buitenlandse moeders lekt niet meer weg naar het moederbedrijf in het buitenland; • de nieuwe regeling heeft invloed op de winst voor belasting. Dit zal de business case voor investeringen in Nederland en daarmee het vestigingsklimaat verbeteren; • de integratie biedt een oplossing voor (verzilvering)problemen voor het innovatieve mkb dat nog geen winst maakt; • de nieuwe regeling bevat verschillende administratieve vereenvoudigingen.

Bron: brief minister van Economische Zaken d.d. 28 oktober 2015 aan de Tweede Kamer

Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024