• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Een bescheid is ook een factuur

Een bescheid is ook een factuur

Gerechtshof Den Bosch oordeelde onlangs dat een ‘bescheid’ aan de eisen voldoet om als factuur te worden aangemerkt. Het ging hierbij om een bescheid waarop een aanneemsom voor de bouw van een bedrijfspand en een bedrag aan omzetbelasting stond vermeld.

De Belanghebbende (X) heeft een bedrijfspand laten bouwen en is een betalingsregeling overeengekomen die verbonden is aan de voortgang van de bouw. Op 20 oktober 2008, voor aanvang van de bouw, is er aan X een bescheid uitgereikt waarop de volle aanneemsom van € 685.000 in rekening is gebracht en een bedrag van € 130.150 aan omzetbelasting. Naar mate de bouw vorderde, volgenden er deelfacturen, die door X zijn betaald. Alhoewel de voor de bouw aangereikte factuur niet bedoeld is voor betalingen, heeft X in het kwartaal waarin de factuur is uitgeschreven de daarin vermelde voorbelasting afgetrokken en niet de omzetbelasting die op de deelfacturen in rekening is gebracht. De Inspecteur heeft de in 2008 als voorbelasting in aftrek gebrachte omzetbelasting nageheven en in 2009 X het bedrag van € 130.150 aan aftrek voorbelasting verleend. X is vervolgens in bezwaar en beroep gekomen tegen de naheffingsaanslag omzetbelasting 2008.

Na verwijzing door de Hoge Raad moet Gerechtshof Den Bosch onderzoeken of het bescheid van 20 oktober 2008 is aan te merken als een factuur en X over het vierde kwartaal in 2008 recht heeft op aftrek van voorbelasting.

Het Hof kwam tot de conclusie dat het bescheid kan worden beschouwd als een factuur in de zin van de wet. Dit komt doordat op het bescheid de term ‘Factuur’ en ‘Factuurnummer: 607’ zijn vermeld en doordat aan (vrijwel) alle voorwaarden die in artikel 35a, lid 1, Wet OB 1968 aan een factuur zijn gesteld wordt voldaan. Dat op het bescheid per abuis 6% in plaats van 19% is vermeld en dat ten onrechte een betalingstermijn van 14 dagen is vermeld, maakt dit niet anders.

Het beroep dat de Inspecteur nog doet op de toepassing van artikel 29, lid 2, Wet OB 1968 wordt door het Hof verworpen. X heeft volgens het Hof terecht de omzetbelasting, zoals vermeld op de factuur in het vierde kwartaal van 2008, als voorbelasting in aftrek gebracht.

Bron: ECLI:NL:GHSHE:2016:5471 (Gerechtshof Den Bosch December 09, 2016).

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024